Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Utanför EU

Svenska myndigheters krav vid export till tredjeland

Exportdeklaration

Ett företag ska alltid lämna en exportdeklaration vid export av varor utanför EU. En exportdeklaration måste företag även lämna in när de exporterar till länder utanför EU:s skatteområde, exempelvis Åland och Kanarieöarna. En exportdeklaration visar bland annat vad du ska exportera och värdet på exporten.

En exportdeklaration kan företaget själv lämna in eller anlita ett ombud. De allra flesta företag använder sig av ett ombud. Fördelen med att använda sig av ett ombud är bland annat att företaget till viss del kan använda sig av deras tillstånd för att lämna in exportdeklarationer. Läs mer om olika typer av deklarationshandlingar vid export. Tänkt dock på att du som exportör alltid måste ha ett EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Ett EORI-nummer är företagsspecifikt och används för alla tullrelaterade ärenden, läs mer här.

En exportdeklaration ska du som företagare i normalfallet lämna elektroniskt. Endast undantagsvis kan exportdeklarationen lämnas in på blankett vilket du kan läsa mer om bland annat här. När du lämnar in din exportdeklaration får du ett Tull-id som är unikt för varje exportsändning. Efter att du skickat in din exportdeklaration behöver du begära klarering.

Klareringen innebär att Tullverket ska godkänna din varor för export. Det innebär att varorna ska finnas tillgängliga på den plats du angivit i deklarationen för att Tullverket ska ha möjlighet att undersöka godset, läs mer om klarering här. När Tullverket har godkänt din deklaration och klarering får du ett exportföljedokument, EAD. Dokumentet visar att Tullverket har godkänt din export och det behöver du visa upp på det utfartskontor där varan lämnar EU. I EAD-dokumentet finns ett MRN-nummer som tullmyndigheterna kan använda för att identifiera godset.

Om exporten sker med post (postpaket utrikes) kan företaget använda exportdeklaration post. Exportdeklaration post ska företaget lämna till postkontoret på avsändningsorten. Läs mer om export med post i kapitel 15 (Postförsändelser). Det finns ett undantag från krav på exportdeklaration för postförsändelser värda mindre än 2 000 kr, se 14 § i kapitel 15, här.

Läs mer om export och exportdeklaration på Tullverket webbplats, export här och exportdeklaration här samt Tullverkets författningshandbok.

Läs även om returtullfrihettemporär export och AEO (Authorised Economic Operator).

Ifyllande med mera av exportdeklarationen. Kommersiell varulista

Information om hur du fyller i en  exportdeklaration finns här. Vilken typ av deklaration du ska fylla i beror på vilken typ av tillstånd du har, har du ett ombud kan du föra diskussionen med ditt ombud. Du kan använda en kommersiell varulista, i stället för tilläggsblad till enhetsdokumentet vid export, se punkt 4.1.5 på sid 9 i länken här

Föranmälan* och EORI-nummer

Du måste föranmäla godset till Tullverket innan du skickar iväg det. Det gör du genom en föranmälan som du kan lämna in genom en exportdeklaration, summarisk utförseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Vanligtvis sker dock föranmälan via exportdeklarationen. Observera att det inte finns något krav på föranmälan vid export till Norge och Schweiz eftersom de är en del av den så kallade säkerhetszonen.

Exportdeklarationen måste lämnas inom fastställda tidsfrister beroende på transportsätt. Om ni använder flera transportmedel ska ni utgå från den tidsfrist som gäller för det transportmedel som för ut varorna ur EU.   

EMCS för vissa punktskattepliktiga varor

EMCS (Excise Movement and Control System) används för förflyttning av vissa punktskattepliktiga varor*. Detta innebär att avsändaren via EMCS ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket vid förflyttning innanför och utanför EU:s punktskatteområde. Punktskatteområdet definieras på sidan 29- 31 i handledningen för punktskatter.

Ytterligare information återfinns i lagen om alkoholskatt SFS 1994:1564, lagen om skatt på energi SFS 1994:1776, lagen om tobaksskatt SFS 1994:1563 samt i Skatteverkets punktskattebroschyrer. Se även Författningar om punktskatter 2014, Handledning för punktskatter 2013. Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skattekontoret i Ludvika.

Övriga dokument

Det kan finnas flera olika dokument som krävs för att få föra ut varorna. Läs mer om det under bland annat Exportrestriktioner (exportlicens och andra tillstånd).


Importlandets krav

Faktura och proformafaktura

Faktura

För varje export ska säljaren utfärda en faktura för de sålda varorna. När säljaren upprättar en faktura måste de bland annat ta hänsyn till bestämmelser om hur fakturan ska se ut i importlandet. Under landinformation i Skeppningshandboken kan ni se hur fakturan ska se ut för det land ni ska exportera till.

Fakturornas utformning skiljer sig från land till land. Sedvanliga uppgifter ska dock alltid framgå på fakturan exempelvis säljarens och köparens namn och adress, kollis märken, nummer, antal och slag samt brutto- och nettovikt, varubeskrivning och -kvantitet, leverans- och betalningsvillkor, pris per enhet och totalt för varje varuslag samt uppgift om varornas ursprungsland.

En lämplig mall vid utformningen av en faktura är UN Invoice Layout Key, som finns här

Proformafaktura

En proformafaktura kan behövas om mottagaren inte betalat något för den exporterade varan, exempelvis om det är varuprover. Notera att även om köpare inte betalar något för varan ska det vanligtvis framgå ett värde på fakturan. En lämplig mall för proformafaktura finns här.

En proformafaktura ska vara märkt med exempelvis ”No charge. Value for customs purposes only”

Tullfaktura

I vissa länder kräver tullmyndigheterna en så kallad tullfaktura ("Customs Invoice" eller "Certified Invoice"). Det kräver exempelvis tullmyndigheterna i Ghana och Malawi. Orsaken till att de kräver en tullfaktura är huvudsakligen att tullmyndigheterna i exportlandet har särskilda krav på värde- och ursprungsintyg. Tullfakturan ska det exporterande företaget utfärda på en särskild blankett. Under länderavsnittet i Skeppningshandboken finns information om vilka länder som kräver intygen. Där finns även en mall för hur intygen kan se ut och exempel på ifyllda blanketter. Tullfakturan behåller normalt sett tullmyndigheterna när varorna blir införtullade. Utöver tullfakturan ska exportören även utfärda en kommersiell handelsfaktura som följer med godset. Tullfakturan används nästan uteslutande vid förtullningen av varorna.

Ursprungscertifikat

Se under rubriken "Ursprungscertifikat" i landinformation (i menyn till vänster på Skeppningshandbokens förstasida) och under Ursprungscertifikat.

Ursprungsintyg i frihandeln

Se under rubriken "Ursprungscertifikat" i landinformation (i menyn till vänster på Skeppningshandbokens förstasida), under Ursprungsintyg i frihandeln och i Frihandelsguiden.

Övriga dokument

Se aktuella länderavsnitt (se Landinformation i menyn till vänster på Skeppningshandbokens förstasida). Upplysningar kan också erhållas från Business Sweden. Se även EU:s "Procedures and Formalities".