Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Inom EU

Alla leveranser av varor från Sverige till länder och områden som tillhör både EU:s tullområde och skatteområde kan ske utan tullkontroller och utan att betala tull eller andra införselavgifter. Dessutom behövs inte någon exportdeklaration lämnas in för sådana leveranser. Varorna behöver inte heller anmälas till någon tullmyndighet för de EU-länder som transporten passerar eller i det EU-land där mottagaren finns. Det innebär att godset inte heller behöver anmälas till transitering. Vad beträffar handelsfaktura, se under Dokumentkrav.

Observera dock att ovanstående gäller för varor som är i fri omsättning inom EU. Det gäller inte för exempelvis varor som har kommit från ett land utanför EU och som inte har förtullats i ett EU-land. För sådana varor måste ha ett transiteringsförfarande om de skickas vidare inom EU. För att varorna sedan ska få omsättas fritt måste de förtullas in.


Faktura

Bortsett från transportdokument, räcker det i princip att den svenske leverantören utfärdar en faktura vid utförsel av varor till länder och områden som tillhör EU:s tullområde och skatteområde. Fakturan kan skickas direkt till mottagaren eftersom den inte behöver visas upp för någon tullmyndighet.

Det finns krav på innehållet i fakturan för handeln med varor inom EU:s mervärdesskatteområde från Skatteverket. Både köparens och säljarens momsregistreringsnummer måste framgå i fakturan. Det krävs för att säljaren inte ska behöva debitera svensk moms vid försäljning och leverans av varor från Sverige av en momspliktig säljare till en momspliktig köpare inom EU:s mervärdesskatteområde. Säljaren måste därför ha kundens momsregistreringsnummer inom EU:s mervärdesskatteområde. Sådant nummer kan och bör kontrolleras. Det kan du som exportör göra hos Skatteverket eller på internet. Ett svenskt momsregistreringsnummer ska du skriva på exempelvis följande sätt i fakturan : SE558479124301.

För andra momsregler för handeln med varor inom EU:s mervärdesskatteområde, se Mervärdesskatt i avsnittet "Utförsel till andra EU-länder". För handel med varor med bland annat Åland och Kanarieöarna, som inte tillhör EU:s mervärdesskatteområde, se Mervärdesskatt i avsnittet "Export till tredje land". Ytterligare upplysningar kan även lämnas av Skatteverket.

EMCS – krävs för vissa punktskattevaror

EMCS (Excise Movement and Control System) används för förflyttning av vissa punktskattepliktiga varor*. Det innebär att avsändaren via EMCS ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket vid förflyttning inom EU:s punktskatteområde. Punktskatteområdet definieras på sidan 29 till 31 i handledningen för punktskatter.

Ytterligare information återfinns i lagen om alkoholskatt SFS 1994:1564, lagen om skatt på energi SFS 1994:1776, lagen om tobaksskatt SFS 1994:1563 samt i Skatteverkets punktskattebroschyrer. Se även Författningar om punktskatter 2014Handledning för punktskatter 2013. Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skattekontoret i Ludvika.

*Skattesatserna i EU-länderna den 1 januari 2017 för dessa punktskattepliktiga varor återfinns här:

T2L och T2LF

Varor som är i fri omsättning inom EU:s tull- och skatteområde behöver inga särskilda intyg från tullmyndigheterna. Men i vissa fall kan krävs att du kan visa att varorna är i fri omsättning.

T2L och T2LF styrker varornas tullstatus, exempelvis om varorna har ursprung i EU eller om de är importerade till EU. Dokument:

  • T2L visar varans gemensamhetsstatus när den transiteras utanför EU:s tullunion.
  • T2LF använder du om varan kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte ingår i skatteunionen exempelvis Åland och Kanarieöarna.   

Ett T2L kan du exempelvis använd om du har varor som har gemensamhetsstatus men ska transporteras via ett territorium utanför EU:s tullområde. Exempelvis varor som fraktas på ett fartyg från Estland via St. Petersburg i Ryssland (som ligger utanför tullområdet) till Sverige. Intyget visar att varorna inte ska förtullas i Sverige eftersom de har ursprung i EU.

T2L och T2LF ska utfärdas på ett enhetsdokument som ett tullkontor normalt sett ska bestyrka. Du kan bli godkänd utfärdare av tillstånd T2L vilket innebär att ett tullkontor inte behöver bestyrka dokumentet.

Mer information om T2L och T2LF och enhetsdokumentet hittar ni här

Övriga dokument

På vissa andra varor kan det finnas krav på dokument. Med det får inte medföra någon gränskontroll. Se under Utförselrestriktioner. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU här och här.

Om det behövs ett dokument för att styrka att en vara som levereras inom EU är en ursprungsvara enligt reglerna i EU:s avtal om frihandel med vissa länder, se "Leverantörsdeklarationer" under Ursprungsintyg i frihandeln och i Frihandelsguiden.