Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

USA

Produktkrav

Mycket omfattande och detaljerade föreskrifter gäller för livsmedel i USA. De återfinns i "Food, Drug and Cosmetic Act" och gäller för både importerade produkter och för produkter tillverkade i USA.

Registreringskrav FDA
Utländska producenter och exportörer av livsmedel som ska förbrukas i USA ska vara registrerade hos Food and Drug Administration (FDA). Många i kedjan kan beröras, se Guidance for Industry. Med anledning av lagen Food Safety Modernization Act, FSMA, krävs att man uppdaterar befintliga registreringar. Förhandskontroll och säkerhet har varit nyckelord i USA:s handelspolitik efter 11 september 2001. Det gäller också import av livsmedel. Den aktuella lagen heter "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Act", förkortat "Bioterrorism Act" och administreras av FDA, som sorterar under Department of Health and Human Services. 

Registrering kan kostnadsfritt göras över internet. Välj "Create a new account" och sedan på "Food Facility Registration".  

Varje livmedelsförsändelse ska också föranmälas hos FDA s.k. "Prior Notice", genom att man först skapar ett konto och sedan registrerar sig. "Importers can import foods into the United States without prior sanction by FDA, as long as the facilities that produce, store or otherwise handle the products are registered with FDA, and prior notice of incoming shipments is provided to FDA. Imported food products are subject to FDA inspection when offered for import at U.S. ports of entry." Föranmälan ska göras oavsett importens värde eller mängd. 

Mer information om import av livsmedel.

Märkningsbestämmelser

A Food Labeling Guide

Följande uppgifter skall stå angivning på en livsmedelsförpackning:

  • Produktnamn
  • Namn och adress på tillverkare, förpackare eller distributör
  • Ingredienser och tillsatsämnen
  • Nettovikt
  • Ursprungsmärkning
  • Språk: engelska 
  • Näringsdeklaration

Alla livsmedelsprodukter skall vara märkta med näringsdeklaration. Ett företag har möjlighet att få dispens från kravet på näringsdeklaration. Småföretag definieras som de företag som har färre än 100 heltidsanställda och att man säljer färre än 100 000 enheter av produkten i USA. Här finns information om undantaget. Länken innehåller också information om när och hur man måste ansöka för att bli undantagen.

"Comments about the name and address to be placed on food packages sold in the US.

A.   Dealer Name: 
- The name of the dealer must be a complete legal name
- The name may be the manufacturer in Sweden, or  the company for whom the product is made. In the later case the name will be prefixed with a statement identifying the relation of the dealer with the food, (e.g. "Imported by", "Distributed by", etc.)

B.   Dealer Address: Must be a complete mailing address and one from EU is ok. A street address is not needed where the company can be found in a local directory. At a minimum the city, state/province, country and postal code is required.

C. Country of Origin: This is mandatory for US purposes. Generally, it is expressed in proximity of the dealer name and address declaration."

Labels on alcoholic beverages must include the following information:
- Brand name of product
- Class or type of product
- Alcohol content expressed as percent alcohol by volume
- Name and address of bottler or packer and importer, if applicable
- Net contents
- Country of origin for any imported products

Wine-specific:
- Percentage of foreign wine if label indicates addition of foreign wine

Spirits-specific:
- Presence of colouring materials
- Treatment with wood, if applicable
- Commodity statement
- Statement of age, if required (by type of spirits)
- State of distillation for any U.S.-produced whiskey

Required disclosures and declarations:
- FD&C yellow no. 5
- Saccharin
- Sulfites
- Aspartame (malt beverages only)
- Limited carbohydrate and calorie listings: The "low carbohydrate" designation is based on the serving size. TTB Ruling 2004-1 provides that TTB will approve the use of the term "low carbohydrate" (or "low-carb") on labels and in advertisements where a statement of average analysis is present, and the standard serving size for the product (12 fl. oz. for malt beverages; 5 fl. oz. for wines, and 1.5 fl. oz. for distilled spirits) contains no more than 7g of carbohydrates.
- As long as a statement of average analysis is included on the label, the label may also include other references to the carbohydrate content of the product (Department of the treasury alcohol and tobacco tax and trade bureau).

Att importera alkoholhaltiga drycker till USA

Labeling and advertising of wine, distilled spirits and malt beverages

Märkning av varningstext på alkoholhaltiga drycker

(1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.
(2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Definition Mineralvatten / buteljerat vatten

TYPE DEFINITION
Artesian
Water
Water from a well tapping a confined aquifer in which the water level stands at some height above the top of the aquifer.
Mineral Water Water containing not less than 250 ppm total dissolved solids that originates from a geologically and physically protected underground water source. Mineral water is characterized by constant levels and relative proportions of minerals and trace elements at the source. No minerals may be added to mineral water.
Purified Water Water that is produced by distillation, deionization, reverse osmosis or other suitable processes and that meets the definition of "purified water" in the U.S. Pharmacopeia, 23d Revision, Jan. 1, 1995. As appropriate, also may be called "demineralized water," "deionized water," "distilled water," and "reverse osmosis water."
Sparkling Bottled Water Water that, after treatment and possible replacement of carbon dioxide, contains the same amount of carbon dioxide that it had at emergence from the source.
Spring Water Water derived from an underground formation from which water flows naturally to the surface of the earth at an identified location. Spring water may be collected at the spring or through a bore hole tapping the underground formation feeding the spring, but there are additional requirements for use of a bore hole.

Tillsatser
Listing of food additives
Summary of color additives

Ekologiska produkter

Lag
USA:s lagstiftning heter National Organic Program, NOP. Det beskrivs på Jordbruksministeriet(USDA) hemsida. Grunden till ett certifikat är ingredienserna av jordbruksursprung är certifierade enligt NOP samt att tillsatser och processhjälpmedel tillåts enligt NOP.

Kiwa Sverige har ett avtal med International Certification Services Inc., (ICS). ICS är ett ackrediterat kontrollorgan för USDA National Organic Programme, NOP. Avtalet medför att Kiwa Sverige  är godkända av ICS att göra kontrollen. ICS ansvarar för certifiering och utfärdar certifikat. 

En organisk produkt som skall säljas i USA måste godkännas av en agent som i sin tur är godkänd av USDA, US Department of Agriculture. Beroende på vad man vill säga att produkten är, 100% organic/organic/made of organic ingredients, varierar kraven. I Sverige är det godkända kontrollorgan som kan certifiera enligt USA:s regler. KRAV certifierar t ex havre för export till USA. Man samarbetar då med kontrollorgan i USA.

Kontakt 
Officiell kontaktperson på USDA för NOP är Mark Bradley. ICS: Tammy Schlecht, tammy@ics-intl.com.

Privata standarder 
Sedan NOP införts är det grunden för regler i USA men det finns ett stort antal privata regelverk, t.ex. CCOF International Program eller ICS program med logon Farm Verified Organic (se ICS: ICS-intl).

Övriga produktkrav

Krav om transfetter
Fr o m 1 jan 2006 gäller att även transfetter skall framkomma av näringsdeklarationen.

Omega-3 märkning
Omega-3 märkningen reglerad som en "qualified health claim", d v s FDA har godkänt att produkter kan bära en märkning, men den måste följa exakta ordalydelser. För omega-3 gäller nedan:

"Supportive but not conclusive research shows that consumption of EPA and DHA omega-3 fatty acids may reduce the risk of coronary heart disease.  One serving of [Name of the food] provides [  ] gram of EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid )omega-3 fatty acids.  outl[See nutrition information for total fat, saturated fat, and cholesterol content.]".

Både EPA och DHA måste finnas i produkten och produkten måste dessutom möta vissa andra krav vad gäller "total fat, saturated fat" och kolesterol.

Kött/köttprodukter
Sverige får inte exportera några andra köttslag än griskött till USA. Idag finns det inga anläggningar som är godkända för export av griskött till USA. Anläggningar som vill ansöka om godkännande ska kontakta Livsmedelsverket.

Fisk/fiskprodukter
Sundhetsintyg krävs alltid vid import. Vid introduktion av en konserv på amerikanska marknaden krävs alltid att den godkänns och registreras hos Food and Drug Administration (FDA).

Mejeriprodukter
Flertalet mejeriprodukter importeras enligt årliga importkvoter. Importfördelar ges EU inom vissa kvoter.

Exportlicens från Jordbruksverket krävs vid export av ost från EU. Importkvoterna för ost tilldelas importörerna beroende på föregående års import.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1773 av den 5 oktober 2016 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2017 inom ramen för de kvoter som avses i förordning (EG) nr 1187/2009.

Stränga sanitära regler finns för mejeriprodukter enligt "Food, Drug and Cosmetic Act" och "Import Milk Act". Importgodkännande för mejeriprodukter ges av FDA.

Tillsatsämnen
De flesta ostprodukter får inte innehålla tillsatsämnena natriumnitrat, natriumnitrit/ sodium nitrate eller kaliumnitrat/potassium nitrate. Tillsatsämnet p-hydroxibensoesyrapropylesterns natriumsalt /Propyl p-hydroxybensoate är dock tillåtet.

Frukt och grönsaker
Stränga kvalitetskrav och importgodkännande gäller för frukt och grönsaker. Kvalitets- och importgodkännande ges av "Department of Agriculture".

Choklad och konfektyr
Det är upp till delstaterna att reglera om det är tillåtet att tillsätta alkohol till choklad, och i så fall hur mycket alkohol som får finnas i chokladen. Delstaterna reglerar även vilken typ av alkohol som får ingå, vem som får sälja alkoholhaltigt godis, hur gammal man måste vara för att få köpa, om varningstexter måste finnas på produkten, mm.

National Confectioners Association

Color Additives Approved for Use in Human Consumption

Andra beredda produkter
Importlicens krävs för glass, som importeras inom vissa kvoter. Sverige har dock ej fått någon tilldelning av kvoten.

Tullar och skatter

Allmänt om tullar och skatter

Värdetullar och/eller vikttullar tas ut vid import av livsmedel. Vid importen tas också ut en hamnavgift (Harbour maintenance fee) på 0,125 % samt en tullklareringsavgift (Merchandise processing fee). 

USA meddelade 27 maj 2011 att de tar bort de sista strafftullarna kopplade till den så kallade hormontvisten. Hundraprocentiga strafftullar har gällt bland annat färskt och fryst nötkött, färskt griskött och tryffel kommer alltså inte längre att tas ut vid import till USA.

Kött/köttprodukter

Tullar
Värdetullar upp till 7,6% eller specifika tullar mellan 0,8c och 19,1c/kg tas ut vid import av kött och köttprodukter.

Fisk/fiskprodukter

Tullar
Tullar mellan 0 och 35% tas ut vid import av fisk och fiskprodukter. Tullfrihet gäller för bl.a. fryst torsk, makrill, ål och inlagd sill.

Bageriprodukter

Tullar
För många bageriprodukter som knäckebröd, skorpor, pepparkakor och andra kakor importeras tullfritt. 6,3% tull tas ut vid import av s.k. "snacks"-produkter, pizza och quiche.

Frukt och grönsaker

Tullar
Värdetullar mellan tullfritt och 24,3% eller specifika tullar mellan 0,2c och 35,3c/kg tas ut vid import av frukt och grönsaker. Tullarna kan variera beroende på tid på året.

Choklad och konfektyr

Tullar
Tull på 6% tas ut vid import av chokladkonfektyr produkter. Importrestriktioner gäller för produkter innehållande mer än 21% mjölkpulver. En tull på 5,6% tas ut vid import av sockerkonfektyr.

Kaffe och te

Tullar
Kaffe och te samt beredningar av kaffe och te importeras tullfritt. Svart eller grönt te som är smaksatt importeras med tullen 6,4% av varans FOB-värde.

Drycker, mineralvatten

Tullar
En lägre tull på 0,31c/l tas ut vid import av mineralvatten och läskedrycker. Specifika tullar och alkoholskatter (Federal Excise Tax) tas ut vid import av öl, vin och spritdrycker. Tullen vid vid import t.ex. öl är 1c/l.

Andra beredda produkter

Tullar
För andra beredda livsmedelsprodukter, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans varierar tullen mellan 7,6 och 10%.

Kontaktuppgifter

Tull
U.S. CUSTOMS
Customs Information Exchange
Room 437
6 World Trade Center
New York, NY 10048
Tel. 1-212/466 58 22
Webbplats: USITC

Produktkrav, kött och fågel 
U.S DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Food Safety and Inspection Services
14th and Independence S.W.
Room 331-E
WASHINGTON, DC 20250
Tel. 1-202/720 70 25
Webbplats: USDA

Produktkrav, övriga livsmedel 
FOOD & DRUG ADMINISTRATION
Center for Food Safety & Applied Nutrition
200 C. St., S.W.
WASHINGTON, DC 20204-0001
Tel. 1-202/205 48 50
Webbplats: FDA

Importlicenser (ostkvoter)
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Foreign Agricultural Service Import Policy and Trade Analysis Division
14th and Independence S.W.
Room 5531-S
WASHINGTON, DC 20250
Tel 1-202/720 29 16
Webbplats: USDA

Experthjälp
Experthjälp Näringsdeklaration
Hogan Lovells

Uppdaterad: 12 jun 2017