Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Tunisien

EU har ett frihandelsavtal med Tunisien. Avtalet trädde i kraft den 1 mars 1998. I allmänhet tas höga importtullar ut vid import av livsmedelsprodukter till Tunisien. Enligt avtalet ges importfördelar för vissa livsmedelsprodukter. Exakta tullsatser kan nås via EU:s tulldatabas.

Tunisien är medlem i WTO sedan 29 mars 1995.

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration erfordras för att tullförmåner skall ges enligt frihandelsavtalet.

Produktkrav

En livsmedelsprodukt ska märkas med följande uppgifter:

  • produktnamn

  • ingredienser i sjunkande mängordning

  • bästföredatum och produktionsdatum

  • lot märkning

Språk: arabiska ska vara ett av språken
"Bar coding" 

Mervärdesskatt

Allmän: 18%
Momsbefrielse ges för bl.a. mjöl, gryn, nudlar och olivolja. 

Kött/köttprodukter

Särskild krav ställs på anläggning som önskar exportera köttprodukter till Tunisien. Se vidare Livsmedelsverkets information.
Mycket höga tullar, som varierar mellan 141-151%, tas ut vid import av nöt- och griskött samt för beredda produkter av nöt- och griskött.

Sundhetsintyg utfärdat av Livsmedelsverket på särskilt exportintyg skall medfölja varan vid importen. För övrigt rekommenderas att exportföretagets handelspartner kontaktar veterinärmyndigheten på plats för att ta reda på eventuella ytterligare krav.

Fisk/fiskprodukter

Särskild krav ställs på anläggning som önskar exportera fiskprodukter till Tunisien. Se vidare Livsmedelsverkets information.  Importlicens krävs för konserverade produkter av sardiner och tonfisk. Tullar på 36% tas ut vid import av fisk, skaldjur samt för beredda produkter av fisk och skaldjur.

Sundhetsintyg skall medfölja varan vid importen.

Mejeriprodukter

36% tull tas ut vid import av t ex. Yoghurt.

Sundhetsintyg utfärdat av Livsmedelsverket på särskilda exportintyg skall medfölja varan vid importen.

Bageriprodukter

Importlicens krävs för bageriprodukter som bagerimixer, pasta och knäckebröd.
Tull på 36% tas ut vid import av bageriprodukter.

Frukt och grönsaker

36% tull tas ut vid import av t ex. sylt och saft. beredda produkter av tomat.

Choklad och konfektyr

Importtulle på 36% tas ut vid import av choklad och konfektyr.

Kaffe och tE

Importtull på 36% tas ut vid import av rostat kaffe och te.

Drycker, mineralvatten

Tull på 36% tas ofta ut vid import av av mineralvatten, öl och vin . För drycker innehållande alkohol tillkommer "Consumption tax of 3.6 TND per litre och Customs service fee  of 3% of the duty paid value but at least 5 TND per declared article".

Andra beredda produkter

Enligt frihandelsavtalet ges vissa tullättnader för produkter livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans med tullklassificering under 2106.

Myndigheter

Ministry of Agriculture

Uppdaterad: 28 okt 2016