Taiwan

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Taiwan

Den svenska exporten av livsmedel till Taiwan uppgick till 195 M kronor under 2017 och förutspås att fortsätta växa. Den största andelen av livsmedelsexporten utgörs av grisskött, sötsaker, kakor, chokald och kaffe.

Andvarig myndighet för livsmedelskontroll är Taiwan Food and Drug Administration, FDA.

Taiwan godkänner export från Sverige av gris- och nötkött (dock ej värmebehandlade produkter). För att exportera dessa produkter behöver produktionsanläggningen inspekteras och exportintyg erhållas från Livsmedelsverket. Andra produkter av animaliskt ursprung är inte godkända då det inte finns framförhandlade exportintyg, och kan i princip inte exporteras till Taiwan. För mer information om export av livsmedel av animaliskt ursprung eller för att erhålla exportintyg se Livsmedelsverket.

Importörer av alkoholhaltiga drycker och tobak måste ansöka om licence för att importera. 

Framförallt för livsmedel med animaliskt innehåll, behövs en del dokumentation, tex kan det finnas krav på, förutom exportintyg/hälsocertifikat, även karantänintyg och BSE intyg.

Ibland förekommer att det krävs ett s.k. free sales certificate för importen. Detta intygar att produkten får säljas på hemma marknaden. För att få ett sådant vänder du dig till din kontrollmyndighet.

Produktkrav 

Allmänna märkningskrav
Färdigförpackade livsmedel ska märkas på kinesiska men kan kombineras med ytterligare en etikett på engelska. Följande information ska framgå på förpackningen; produktnamn, ingredienser, vikt, tillsatser, kontaktuppgifter till tillverkaren, ursprungsland, bästföradatum, tillverkningsdatum samt ev instruktioner. Även GMO innehåll över en viss gräns ska framgå. Vissa livsmedel kräver näringsvärdestabell som ska utformas efter bestämda regler. Det finns ocks livsmedel som är undantagna kravet på näringsvärdestabell.

Märkningskrav för alkoholhaltiga drycker
Förutom de generalla märkningskraven som framgår ovan, ska även följande framgå; alkoholhalt, importörens och ev återförsäljarens uppgifter, samt i vissa fall ålder. Etiketten ska även ha en hälsovarning. 

Tillsatser
Registrering krävs för att importera tillsatser. 
 
Kosttillskott
För att sälja kosttillskott eller livsmedel för särskilda hälsoändamål i Taiwain behöver produkten godkännas av FDA, regitsreras och importören erhålla importlisens. När denna är gokänd så kan man använda den s.k. greenman symbolen.

På följande länk finns en beskrivning av hur man märker med näringsvärdestabell på vitaminer och mineraler.

Nya livsmedel
Här finns hälsoregler för alger.
 
Produktprover (för tex mässor, tester, reklam och marknadsföring)
Normalt sett behöver produktprover uppfylla samma krav som varor som skickas i större partier.
 
Återvinning/Retursystem
För mer information kontakta Business Sweden.   

Tullar, moms och andra skatter 

Tullar och andra avgifter kan sökas i EU:s databas för exportinformation, MADB.

Frihandelsavtal
EU har inget frihandelsavtal med Taiwan.
 
Moms och andra skatter

Moms
Business Tax på 5% tas ut vid importtillfället på processade livsmedel. Obearbetade jordbruksprodukter har sänkt skatt.

Punktskatter
Punktavgifter tas ut på alkoholhaltiga drycker vilka varierar beroende på sort. Avgifter tas öven ut på tobaksprodukter

För vissa varor tas även andra avgifter ut vid importtillfället, tex en "Health and welfare surcharge".

Ekologiska produkter och certifieringar 

Ekologiska produkter
En utländsk ekologisk livsmedelsprodukt ska säljas som ekologisk i Taiwan behöver gå igenom en godkänanndeprocess. Hur denna går till finns beskrivet här. För att få kalla produkten ekologisk måste minst 95 % av ingredienserna vara ekologiska.

Märkningen av färdigförpackade livsmedel ska förutom ordinarie information (se ovan) även innehålla uppgifter om certifieringsorganet och det taiwanesiska godkänanndedokumentets nummer.  

Läs även mer hur det går till i praktiken på följande länk.

Certifieringar
Har du fått en förfrågan om en annan certifiering ärn ekologisk, vänligen kontakta Business Sweden för mer information. 

Kontaktuppgifter och mer information 

Taiwain Food and Drug Administration

Livsmedelslagstiftning

National Taxation Bureau of the Central Area

Läsa gärna Business Swedens Taiwans analys av möjligheterna på livsmedelsmarknaden.

Uppdaterad: 12 jul 2018