Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Storbritannien

Storbritannien är medlem i EU*. Alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen**. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Huvudprincipen är att är en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan den säljas fritt till andra EU-länder. Finns ett EU-direktiv om en viss standard följs direktivet av samtliga EU-länder. I annat fall gäller nationell standard, om sådan finns.

*BREXIT – Storbritannien röstade i juni 2016 om att lämna EU. För att lämna unionen måste Storbritannien tillsammans med EU förhandla om hur utträdet ska gå tillväga samt hur villkoren för framtida handels- och investeringsrelationer ska se ut. Fram tills att Storbritannien lämnat EU tillämpas nuvarande lagstiftning då de fortfarande är fullvärdiga medlemmar. Formellt väntas utträdet vara i kraft inom två år från att ansökan om utträde lämnats in, men sannolikt kommer det att ta längre tid. Informationen uppdateras allt eftersom de nya handels- och investeringsvillkoren fastställs.

**Vid utförsel från Sverige till Guernsey, Jersey och till de övriga Kanalöarna, kontakta Business Sweden.

Produktkrav

Märkningsbestämmelser

Food Labelling Regulations Guidance Notes
Märkningen ska bland annat innehålla följande:
- Ingrediensförteckning skall föregås av en lämplig rubrik som innehåller ordet ingredienser/ "ingredients" 
- Bäst före, bäst före utgången av/ "Best before ...", "Best before end ..."  
- Sista förbrukningsdag/ "use by" 
- Bestrålad/ "irradiated", "treated with ionising radiation"
- Kategoribeteckningar
- Funktionsnamn för tillsatser/ Categories of ingredients which must be designated by the name of their category followed by their specific name or E number, Colour, Preservative, Antioxidant, Emulsifier, Thickener, Gelling agent, Stabiliser, Flavour enhancer, Acid, Acidity regulator, Anti-caking agent, Modified starch, Sweetener, Raising agent, Anti-foaming agent, Glazing agent, Emulsifying salts, Flour treatment agent, Firming agent, Humectant and Bulking agent.

Mer information om märkning finns även här.

Ekologiska produkter

Restauranger och storkök
I Storbritannien har DEFRAs tolkning av förordning (EG) nr 834/2007 varit att catering faller utanför förordningens tillämpningsområde. Med catering avses storkök, där beredning sker utom synhåll för konsumenten.

Privata regelverk
Soils regler är frivilliga men den som vill använda Soils märke måste följa reglerna och stå under certifiering av SA Cert. Ett 30-tal restauranger är Soil certifierade. Soils regler finns för tre typer av verksamhet:

  • 100 % ekologisk restaurang, dvs. hela menyn ska vara ekologisk
  • Ekologisk maträtt - en rätt med flera ingredienser får kallas ekologisk om receptet följer de angivna reglerna
  • Ekologiska ingredienser på menyn, då får man servera en ingrediens, t.ex. ekologisk stek, i en maträtt som i övrigt är konventionell.

En 100 % ekologisk restaurang ska meddela kunderna ifall de använder mikrovågsugn vid beredningen. Restaurangen ska upprätta en ekologisk inköpspolicy som utöver de ekologiska inköpen ska kunna redogöra för hur vilt och fisk köps in.

Uppgifterna har lämnats av DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs, kontaktperson Fransella, Robin (FFG) [robin.fransella@DEFRA.GSI.GOV.UK]

Soil Association, kontaktperson Keith Ball,  [kball@soilassociation.org]

Retur- och återvinningssystem

Företagen betalar en årlig avgift till Environment Agency. På Environment Agency´s hemsida / Business & Industry / Business Sectors / Waste Management Industry/ Regulations / Producer Responsibility for Packaging Waste finns mer information.

Tullar och skatter

Ammänt om tullar, moms och punktskatter

Mervärdesskatt
Den allmänna mervärdesskatten är 20% och för livsmedel är mervärdeskatten 5%.

Drycker

Punktskatt
För alkoholhaltiga drycker tas punktskatter ut. Se vidare alkoholskatter inom EU samt här.

KOntaktuppgifter

Märkningsbestämmelser
MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD
The Food Standard Agency (FSA)

Uppdaterad: 8 maj 2017