Schweiz

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Schweiz

Frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz trädde i kraft den 1 januari 1973. Varor från EU som ingår i frihandelsavtalet ges i första hand tullreducering och i viss mån tullfrihet vid import till Schweiz. Exakta importtullar kan hittas via EU:s tulldatabas. Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration erfordras för att tullförmåner skall ges enligt frihandelsavtalet.

Varorna som omfattas av avtalet är:

 • fruktyoghurt
 • sockermajs
 • pektin
 • tekniska fettsyror
 • fruktos, maltos- sockerkonfektyr
 • choklad
 • välling
 • pasta
 • tapioca
 • müsli
 • bageriprodukter
 • potatisflingor
 • kaffe- och te extrakt
 • jäst
 • såser
 • soppor
 • glass
 • andra livsmedelsberedningar
 • mineralvatten
 • öl
 • vermut
 • spritdrycker
 • sockermajs, konserverad
 • potatisflingor

Produktkrav

Vad gäller lagstiftningen av livsmedel finns den här. De texter som gäller livsmedel finns under rubrik 817.

Märkningsbestämmelser

Precis som inom EU så förväntas det exporterande företaget eller importören känna till reglerna och följa dem, det s.k. egenansvaret. Tullen kan naturligtvis göra kontroller och är det något som de misstänker bryta mot gällande lagar, vad gäller t ex innehåll, språk mm så skickas ett prov av livsmedlet till laboratoriet i den kanton där importören är belägen. Det finns möjlighet att få förpackningen godkänd i förväg, men detnär inte det vanliga tillvägagångssättet. I princip borde EU-förpackningen vara ok, förutsatt att information finns på minst ett av landets språk (helst tyska som är det dominerande språket i Schweiz). 

En livsmedelsförpackning skall vara märkt på åtminstone ett av landets officiella språk, franska, tyska eller italienska. Förpackningen skall vara märkt med följande uppgifter:

 • produktnamn
 • ingredienser
 • tillsatser
 • nettovikt
 • bäst föredatum
 • namn och adress på tillverkare, importör, förpackare eller säljare
 • produktionsland

Anvisningar finns om typstorlek hur nettovikten skall anges på en förpackning.
Innehåll i g el ml / Min höjd i mm
upp till 50 / 2
50 - 200 / 3
200 / 1000 / 4
över 1000 / 6

Märkning av alkoholprodukter
"Labels must include the following information:
  - Name of product
  - Name and address of producer and importer, if applicable
  - Product designation
  - Geographical indication (for wine only)
  - Alcohol content or actual alcoholic strength
  - Volume (in metric quantities only)
  - Country of origin
  - Net content
  - Lot identification number (for spirits only)
  - Special instructions for use or storage, if applicable"

Ekologiska produkter

Den schweiziska lagen om ekologisk odling anger att restauranger och cateringverksamhet inte måste vara certifierade enligt the Organic Farming Ordinance, artikel 2, paragraf 5bis, punkt b.

Övriga produktkrav


Mejeriprodukter 

Importtillstånd krävs från Bundesamt für Lantwirtschaft vid import av mejeriprodukter.

Fisk/fiskprodukter
Sundhetsintyg krävs ej längre vid export av fisk och fiskprodukter till Schweiz. Anläggningen nummer anges, precis som vid EU-handel förslagsvis i fakturan.

Kött/köttprodukter
All handel med animaliska produkter till Schweiz är att jämställa med handel inom EU. Produktionsanläggningens kontrollnummer anges i fakturan eller annan handling.

Tullar och skatter

Allmänt om tullar, mervärdesskatt och punktskatter

Den allmänna mervärdesskatten är 7,6 % och för vissa livsmedel är mervärdesskatten 2,3 %. 

Avtalet mellan Schweiz och EU finns som innebär att Schweiz utför gränskontroll mot tredje land, precis som övriga EU-länder. Det innebär att animaliska livmedelssändningar till Schweiz räknas som EU:s yttre gräns när det gäller animaliska produkter, vilket innebär att det vid importen räcker med att visa produktionsanläggningens nummer (exempelvis i fakturan).  

Kött/köttprodukter

Tullar
Import sker inom vissa kvoter, som beviljas av BLW. Tullarna varierar mellan 9 och 75 CHF/100 kg för kött och mellan 40 och 120 CHF/100 kg för beredda köttprodukter. I enlighet med GATT/WTO är import möjlig även utanför kvoterna men till betydligt högre importtullar.

Fisk/fiskprodukter

Tullar
Specifika tullar mellan 0 och 15 CHF/100 kg tas ut vid import av sötvattenfisk. Bl.a. lax och sill, panerade fiskfiléer, beredningar av lax samt skaldjur kan importeras tullfritt. Specifika tullar mellan 0 och 16,80 CHF/100 kg tas ut vid import av beredda fiskprodukter.

Mejeriprodukter 

Tullar
Import sker inom vissa kvoter, som beviljas av AEA och tullarna varierar mellan 18 och 50 CHF/100 kg. Enligt avtalet tas en något lägre tull ut för fruktyoghurt från EU. Enligt överenskommelserna i WTO är import möjlig även utanför kvoterna men till betydligt högre tullar.

Bageriprodukter 

Tullar
Specifika tullar tas ut vid import av bageriprodukter. Lägre tullar mellan 84,70 och 167,30 CHF/100 kg tas enligt avtalet ut vid import av produkter från EU.

Frukt och grönsaker

Tullar
Sylt och marmelad som är tillverkade i EU kan importeras helt tullfritt.

Import av grönsaker sker inom vissa kvoter och tullarna varierar mellan 2,90 och 10 CHF/100 kg. Enligt överenskommelserna i WTO är import möjlig även utanför kvoterna men till betydligt högre importtullar. Frukt och bär importeras också inom vissa kvoter och tullarna varierar mellan 3 och 41,50 CHF/100 kg. Importtullarna utanför kvoterna varierar mellan ca 3 och 300 CHF/100 kg.

Choklad och konfektyr 

Tullar
Enligt frihandelsavtalet kan sockerkonfektyr importeras tullfritt. Enligt avtalet ges även chokladprodukter vissa tullättnader.

Kaffe och te 

Tullar
Rostat kaffe från EU importeras tullfritt enligt frihandelsavtalet. Te importeras tullfritt.

Drycker, mineralvatten 

Tullar
Tull på 1,67 CHF/100 kg tas ut vid import av mineralvatten och källvatten innehållande kolsyra. Vatten utan kolsyra importeras tullfritt. Specifika tullar mellan 4 och 87 CHF/100 kg tas ut vid import av läskedrycker och öl. Extra alkoholskatter tillkommer för drycker innehållande alkohol.

Andra beredda produkter

Tullar
Importavgift /100 kg tas ut för produkter som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans med tullklassificering under 2106. Något lägre importavgifter tas ut för produkter tillverkade inom EU.

Enligt frihandelsavtalet ges vissa tullättnader för livsmedelsberedningar.

Kontaktuppgifter

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Tel. 018/17 55 00

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
Mattenhofstrasse 5
3003 BERN
Tel. 41-31/322 25 11

Bundesamt für Veterinärwesen (BVE)
Schwarzenburgstrasse 161
3003 BERN
Tel. 41-31/323 85 20
E-post: Auskunft@bvet.admin.ch

Uppdaterad: 24 jul 2017