Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Ryssland

Ryssland, Vitryssland och Kazakstan har ingått en tullunion från den 1 juli 2010. Tullunionens regelverk kommer att ha företräde framför lagstiftningen i de enskilda länderna.

Ryssland har infört stoppa av import av livsmedel och jordbruksprodukter till Ryssland från EU, USA, Australien, Kanada och Norge. Mer information finns här

Sedan den 22 augusti 2012 är Ryssland medlem i WTO.

Importtullar som varierar mellan 2 och 25% tas ut vid import av livsmedelsprodukter till Ryssland. Vid importen tas också ut en tullklareringsavgift på 0,15% av tullvärdet. Sök exakta tull- och skattesatser via EU:s tulldatabas.

Mervärdesskatt 

Allmän 18%
Livsmedel: 10%


Produktkrav 

Ryssland kräver att bl.a. livsmedelsprodukter, som importeras skall uppfylla vissa standarder. Det ska fortsatt möjligt att utfärda declarations of conformity som bara gäller i det enskilda medlemslandet i tullunionen och som visar att produkten motsvarar krav som ställs i det enskilda landets lagstiftning. Förhoppningen är att det skall bli möjligt att få ”allunionella certifikat” som ska fungera vid införsel till samtliga tre länder i tullunionen (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan). Det är dock osäkerheter kring hur det ska fungera. För mer detaljerad information, kontakta Business Sweden eller nedanstående adresser, som även bistår med underlag till olika ryska certifieringar. 

Företag som tillverkar animaliska produkter krävs att de listas som godkända företag i Ryssland, se produktgrupperna nedan. 

En livsmedelsprodukt skall vara märkt med följande uppgifter:

 • namnet på produkten och typ av produkt 
 • varumärke (kan skrivas med latinska bokstäver) 
 • innehållsdeklaration om tillsatser 
 • näringsvärde 
 • konserveringsmetod 
 • nettovikt och volym 
 • bäst föredag eller tillverkningsdag + hållbarhetstid 
 • lagringsförhållande 
 • hanteringsinstruktioner 
 • ursprungsland tillverkare eller distributör, namn och adress 
 • Marc of Conformity (godkännandemärket)

Tillsatsämnen
E216 and E217 är förbjudna att användas i livsmedel (FCS the Russian Federation 02.03.05)

Ekologiska produkter och märkning 

Det finns inga särskilda regler för ekologisk produktion i Ryssland.

Kontakt

Tills för två år sedan arbetade man med ett ekologiskt regelverk på Russian Regional Environmental Centre. Dem kan man kontakta om man vill följa utvecklingen.

Tillsatsämnen

Propylenglykol är godkänd för användning som livsmedelstillsats (E 1520).


Kött/köttprodukter

För att få exportera animaliska produkter till Ryssland krävs en listning av anläggningen för export till Ryssland. Ansökan om listning görs hos Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan. 

Nöt-, fläsk- och hönskött importeras inom vissa kvoter. Ryska importörer måste ansöka om licensen hos Rysslands ekonomiministerium, Ministry of Economic Development and Trade. En tull på 20% tas ut vid import av korv, 15% tull tas ut för kött och andra köttprodukter än korv. Homogeniserade köttprodukter (barnmat) har importtullen 5%. 

Fisk/fiskprodukter 

10% tull tas ut vid import av färsk, kyld och fryst fisk, 25% tull tas ut vid import av beredda fiskprodukter.

Mejeriprodukter

För att få exportera animaliska produkter till Ryssland krävs en listning av anläggningen för export till Ryssland. Ansökan om listning görs hos Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan. Tullar mellan 10 och 15% tas ut vid import av mejeriprodukter. Importtullen för margarin är 15%.
Information från Livsmedelsverket angående listade anläggningar.

Bageriprodukter 

Tull på 15% tas ut vid import av bageriprodukter.

Frukt och grönsaker 

Tullar mellan 5 och 20% tas ut vid import av frukt, grönsaker samt vid import av beredningar av frukt och grönsaker. Potatis för utsäde samt homogeniserade grönsaksprodukter (barnmat) kan dock importeras tullfritt.

Choklad och konfektyr 

0,6 ECU/kg tas ut i tull vid import av choklad. Tull på 20% tas ut vid import av konfektyr.

Kaffe och te 

10% tull tas ut vid import av kaffe och beredningar av kaffe och te.

Drycker, mineralvatten 

Tull på 15% tas ut vid import av mineralvatten och läskedrycker. Importtullen för öl är 0,6 ECU/l.

Alkoholskatter tillkommer för drycker innehållande alkohol.

Märkning

Fr o m 1 Februari 2007 krävs märkning om hälsovarning på vin och spritdrycker. Av den skall framkomma att alkohol är skadligt för minderåriga och gravida, personer med nervösa besvär och matsmältningsbesvär samt för personer med lever- och njurproblem. Ministry of Health, Ministry of Justice och Ministry of Economic Development and Trade har utfärdat instruktioner om hur den nya laget skall implementeras. Exportörer rådes att kontakta importören för att förbereda sig om de nya märkningskraven. Stickers kan användas.

Andra beredda produkter 

15% tull tas ut vid import av andra beredda livsmedelsprodukter som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans.


Ryska Veterinärmyndighetens webbsida

Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets information om Ryssland

Godkännande av animaliska anläggningar: paulo.kisekka@slv.se 

Certifiering

SGS SWEDEN AB 
Storängsvägen 21
P O Box 270 36
102 51 STOCKHOLM
Tel. 08/459 06 60
Fax 08/660 11 62

Natalja Backman
Certification expert
Consulting Russia
+46 706013497en bild
+46 31 912754en bild
natalja.backman@gmail.com 

De ryska certifieringskraven ändras ofta, det är därför viktigt att stämma av med Business Sweden eller aktuella myndigheter, vad som gäller för en viss produkt vid just den tidpunkten.

Uppdaterad: 26 okt 2016