Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Norge

Norge är medlem i EFTA.

En mindre forskningsavgift som kan uppgå till 0,35 procent tas ut vid import av de flesta livsmedelsprodukter till Norge. Den exakta avgiften kan avläsas i den norska tulltaxan per position.

Produktkrav

Märkningsbestämmelser

En livsmedelsförpackning skall vara märkt med följande uppgifter:
- produktnamn
- ingredienslista
- tillsatsämnen
- bäst före datum
- ev förvaringsrekommendationer
- nettovikt
- namn och adress på tillverkare, förpackare eller försäljare inom EES-området
- språk: norska

Mer information från Mattilsynet (Norges livsmedelsverk) om märkning

Ekologiska produkter 

Mattilsynet har tolkat förordning (EEG) 2092/91 som att den omfattar restaurangverksamhet vilket gör att reglerna är bindande. Reglerna finns i Veileder C. Reglerna skiljer på två typer av fall:

  • servering av ekologisk mat
  • användning av ekologiska råvaror

Storkök som använder sig av ekologisk benämning av varor måste stå under kontroll, t.ex. av Debio.

Det pågår en diskussion om hur man ska agera i och med att den nya förordning 834/2007 inte reglerar storkök, men inga beslut är fattade.

Lag om återvinning finns i Norge som "Grüne Punkt". Märkningen med den "gröna punkten" är frivillig.

Kontrollorganet Debio utfärdar ett privat regelverk och det kända ekologiska märket i Norge. Debio har inga särskilda regler för restaurang.

Övriga produktkrav

Kosttillskott
Här finns mer information om kosttillskott.

Tullar och skatter

En fast tull tas ut per tulltaxenummer och differentierad tull beroende på varans råvaruinnehåll. Den differentierade tullen räknas fram enligt ett matrissystem. Hänsyn tas till varans innehåll av socker, stärkelse, mjölkfett och mjölkprotein.

Norge ger tullfrihet eller förmånstullar för vissa beredda livsmedelsprodukter från EU enligt EES-avtalet och Norges frihandelsavtal med EU. Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration erfordras för att tullförmåner skall ges enligt EES-avtalet och frihandelsavtalet. Importlättnader ges för bl.a. kakmixer och degar, frukostflingor, knäckebröd, sylter och marmelad, bagerijäst, buljonger, barnmat, smörblandningar samt snus och andra tobaksprodukter.

Avtal mellan Europeiska unionen och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, som undertecknades i Bryssel den 15 april 2011, slutfördes den 9 november 2011. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2012 och publiceras i Europeiska unionens officiella tidning L328/1.

Läs mer om hur du ansöker om nedsatt tullsats för industriellt bearbetade jordbruksvaror

Den allmänna momssatsen är 25 % och för livsmedel är momssatsen 15 %.

För enskilda produktkategorier, se nedan.

Kött/köttprodukter

Tullar
Mycket höga importtullar mellan 12,05 och 144 NOK/kg tas ut vid import av kött och köttprodukter. Importkvoter med reducerad tull ges för nötkött, griskött, kyckling och viltkött. Importkvoter med reducerad tull finns även för skinka, ej urbenad, korv och köttbullar. Tillgång till kvoterna ges via ett auktionssystem. Norge räknas som EUs yttre gräns när det gäller animaliska produkter, vilket innebär att det vid importen räcker med att visa (exempelvis i fakturan) produktionsanläggningens nummer. 

Fisk/fiskprodukter

Tullar
Färsk och fryst fisk och skaldjur samt beredda fisk- och skaldjursprodukter importeras tullfritt till Norge oavsett ursprung. Norge räknas som EUs yttre gräns när det gäller animaliska produkter, vilket innebär att det vid importen räcker med att visa (exempelvis i fakturan) produktionsanläggningens nummer. 

Mejeriprodukter

Tullar
Exportlicens från Jordbruksverket krävs vid export av ost från Sverige. Licens ges automatiskt efter anmälan. Importkvot med tullförmån finns för smör, ägg och ost. Ostkvoten är 4 500 ton/år. Norge räknas som EUs yttre gräns när det gäller animaliska produkter, vilket innebär att det vid importen räcker med att visa (exempelvis i fakturan) produktionsanläggningens nummer.  

Bageriprodukter

Tullar
Tullen är differentierad beroende på varans råvaruinnehåll. Importfördel ges inte för varor med EES ursprung. Köparen eller etablerat företag i Norge kan ansöka om tullnedsättning. Tullen beräknad på varans exakta innehåll av

Punktskatt
En extra skatt på choklad och sockerkonfektyr på NOK 19,79/kg tillkommer.

Frukt och grönsaker

Tullar
Tullarna för frukt och grönsaker varierar mycket från 0 % till 165%. Information om tullnedsättningar för vissa grönsaker finns via Statens Lantbruksförvaltnings hemsida. Tullfri importkvot finns för äpplen, päron, jordgubbar och körsbär. Lingonsylt kan importeras tullfritt.

Mer information om syltprodukter finns här Forskrift om syltetøy og lignende produkter

Mer information om fruktjuicer finns här Forskrift om fruktjuice og lignende produkter

Choklad och konfektyr

Tullar
Differentierad tull beroende på produkternas råvaruinnehåll tas ut vid import av choklad och konfektyr.

Punktskatt
Extra skatt på choklad och konfektyr tillkommer på NOK 19,79/kg.  

Mer information om kakao och chokladprodukter, se här Forskrift om kakao- og sjokoladeprodukter

Kaffe och te

Tullar
Kaffe och te är tullfria vid import till Norge. Extrakt och beredningar av kaffe och te kan importeras tullfritt enligt EES-avtalet.

Drycker, mineralvatten

Tullar
Mineralvatten från EU ges tullfrihet i Norge enligt EES-avtalet. Läskedrycker och öl ges tullfrihet enligt frihandelsavtalet.

Grundavgift för dryckesemballage
Avgifter för drycker som inte innehållande alkohol
Avgifter för drycker innehållande alkohol och förpackningsavgifter 

Vin och spritdrycker importeras via A/S Vinmonopolet.


Andra beredda produkter

Tullar
Flertalet beredda livsmedelsprodukter, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans från EU, ges importfördel enligt frihandelsavtalet. Differentierad tull tas ut beroende på produkternas råvaruinnehåll.
Föreskrift om kosttillskott, baserat på EG-direktiv 2002/46/EF.

KOntaktuppgifter

Tull

TOLL OG AVGIFTSDIREKTORATET
Postboks 8122-DEP
NO-0032 OSLO
Tel. 47-22/86 03 00
Fax 47-22/17 51 19
Webbplats: TOLL

Importavgifter

STATENS LANTBRUKSFORVALTNING
Postboks 8140 Dep.
NO-0033 Oslo
Tel. 47-24/13 10 00
Fax 47-24/13 10 05
E-post: postmottak@slf.dep.no
Webbplats: SLF

Importlicens

LANDBRUKSDEPARTEMENTET
Lantbruksavdelningen
Postboks 8007, Dep.
NO-0030 OSLO
Tel. 47-22/24 90 90
Fax 47-22/24 95 55
Webbplats: odin.dep.no
E-post: postmottak@ld.dep.no

Retursystem

Norges retursystem, lämpliga kontakter:
Norsk Glassgjenvinning AS/ Norsk Metallgjenvinning AS
Tel: +47 23 17 39 80
Glassgjenvinning 
Plastretur AS
Tel: +47 22 12 15 00

Mer information om retur hittar man på LOOP, vilka man också kan kontakta direkt på +47 23 27 22 30.

Uppdaterad: 4 apr 2017