Nederländerna

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Nederländerna

Nederländerna är medlem i EU. Alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Huvudprincipen är att är en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan den säljas fritt till andra EU-länder. Finns ett EU-direktiv om en viss standard följs direktivet av samtliga EU-länder. I annat fall gäller nationell standard, om sådan finns. Då den nederländska livsmedelslagen har funktionen av en styrlag har livsmedelshandeln samt berörda branschorganisationerna fått befogenhet att inom många områden upprätta dessa nationella kontroll- och standardiseringssystemen. 

Produktkrav

Ekologisk produkter

I Nederländerna används förordning EEG 2092/91 som regelverk. Det tillämpas inte på restauranger. Jordbruksministeriet har utsett Skal som det nationella kontrollorganet. Skal använder en egen symbol. Den logotypen kan inte användas av restauranger men de får kalla sig t.ex. "Biologisch".

Retur- och återvinningssystem

De enda förpackningsmaterial som returneras för återanvändning är s k PET flaskor (läskedrycker eller mineralvatten) med ett innehåll på 1 liter eller mer. Dessa flaskor används cirka 15 gånger innan de "recyclas". Pantavgiften är 25 eurocent och ungefär 95 procent av flaskorna returneras. Mindre flaskor som det inte finns någon pant på, samlas in med det vanliga hushållsavfallet och "recyclas" direkt.

Det finns ingen pant på burkar liknande Coca-Cola burkar. Dessa följer också med hushållsavfallet och separeras senare genom magnet för återanvändning.

Producenten är ansvarig för insamling och "recyecling" av förpackningsmaterialet till de produkter som ges ut på marknaden. Beslutet gäller alla slags förpackningar.

Nedvang är experter inom området och hjälper företagen att samla in och "recyecla" förpackningar.

Tullar och skatter

Allmänt om tullar, moms och punktskatter

Den allmänna mervärdesskatten är 21% och för livsmedel är mervärdesskatten 6%.

Kontaktuppgifter

All kontroll av livsmedel, förpackning och etikettering sker efter det att produkten är släppt på marknaden. Nederländerna har ingen testinstans på myndighetsnivå och produkter kan därmed inte heller godkännas innan de når marknaden. Producenten bär därmed hela ansvaret för en produkts korrekthet. Voedsel en Waren Autoritet  (WVA) och de övriga kontrollinstanserna har i uppgift att i efterhand kontrollera produkter på marknaden och då vidta åtgärder om en produkt inte följer gällande lagar och bestämmelser.

Myndigheten för mat- och konsumentsäkerhet (VWA) 
Voedsel en Waren Autoritet

Myndigheten för inspektion av Livsmedel (Miljöförvaltningen) 
Keuringdienst van Waren

Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport 
Ministeriet för Hälsa, Välfärd och Sport (VWS)

Uppdaterad: 5 maj 2017