Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Kina

Kina


För import till Hongkong, se separat avsnitt.

Alla företag som exporterar livsmedel till Kina måste registreras i Kina. En ansökan ska fyllas i med bland annat företagsuppgifter och livsmedelskategori. Alla företag som har fyllt i ansökan listas på den kinesiska livsmedelsmyndighetens webbplats. 

"The registration is to be applied for by the exporter at the General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. of China (AQSIQ), 9 Ma Dian East Rd., Hai Dian District, CN-100088 Beijing, phone number: +86 10 82262114, fax number: +86 10 82260011.
The application is to be completed in English and Chinese, as indicated in the form. To be submitted electronically via the Filing Management System for Exporters/Agents and Consignees of Imported Food: http://ire.eciq.cn"

Produktkrav

Fr.o.m. den 15 juni 2014 måste all företagsinformation på hälsocertifikaten vid export till Kina överensstämma med de uppgifter AQSIQ (den kinesiska livsmedelsmyndigheten) fått vid registrering av företagen. Om så inte är fallet kommer sändningen att stoppas vid gränsen eller bli destruerad på plats.

Från 1 oktober 2017 krävs ett intyg för importen av livsmedel som bekräftar att varorna uppfyller AQSIQ:s (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) krav. Intyget ska utfärdas av lämplig myndighet i exportlandet och vara på engelska eller kinesiska. För närvarande är det inte beslutat vilken myndighet i Sverige som ska utförda detta intyg.

Märkningsbestämmelser

Fr o m 1 oktober 2006 skall alla livsmedelsprodukter som importeras till Kina vara märkta på kinesiska med uppgifter om:

 • produktnamn
 • ingredienser
 • tillsatsämnen
 • tillverkningsdatum eller förpackningsdatum
 • bäst föredatum
 • namn och adress på tillverkare el distributör
 • namn och adress skall finnas på kinesisk distributör
 • nettovikt
 • ursprungsland

Näringsdeklaration är krav på livsmedel för särskilda ändamål. De kinesiska bestämmelserna om märkning finns tyvärr bara tillgängliga i begränsad omfattning på engelska.  

Läs mer om märkning av livsmedel på denna länk.

Tillsatser

Sodium Benzoate kan ej användas i konserverade livsmedel i Kina.

"Nisin is allowed in preserved food, milk product, meat product and vegetable
protein drink. Normally preserved food do not contain any preservative. China also have their own GMP, similar to international GMP, but that is not for perserved food, it is for health care products, drinks, milk products, meat products and swelling food."

Ekologiska produkter

Lag
I april 2005 trädde Kinas förordning om ekologisk produktion i kraft, China National Organic Product Standard.(CNOPS). Regelverket reglerar även import av ekologiska produkter till Kina. Det finns även ett regelverk för Green Food som snarast motsvaras av IP Sigill-regler i Sverige. Deras arbete med ekologisk certifiering sker i samarbete med certifieringsorganet China Organic Food Certification Center (COFCC).

PRIVATA REGLER
I Kina finns enskilda certifieringsorgan som arbetar med regler som uppfyller normer enligt IFOAM eller JAS. Organic Food Development Centre (OFDC) är IFOAM-ackrediterade. OFDC har ett samarbete med det USA-baserade kontrollorganet OCIA international och i Sverige med Kiwa Certifiering.  

Kontakt: Xingji Xiao, OFDC, xiao@ofdc.org.cn.

Övriga produktkrav

Kött/köttprodukter, mejeriprodukter
Livsmedelsverket har just nu ett antal ärenden som rör export av livsmedel till Kina som ställer krav på egna inspektioner på plats i Sverige.  Livsmedelsverket har idag ingen budget avsatt för att finansiera de aktuella ländernas inspektioner i Sverige. I de fall exporterande företag är angelägna att uppfylla ländernas krav för att få tillgång till deras marknad måste företagen/branschen i nuläget själva finansiera dessa inspektioner.

Skulle detta bli aktuellt ombedes företaget/branschorganisationen ifråga
att kontakta Livsmedelsverkets enhet för internationell handel.    

Fisk/fiskprodukter
Importlicens krävs vid import av fiskprodukter. Det tar mellan 1-2 månader att få en sådan licens. Sundhetsintyg och analyscertifikat skall finnas med varan vid importen. Vi rekommenderar även att man stämmer av med köparen innan importen vad som skall framkomma av intyget.  

Bageriprodukter
Ett analyscertifikat krävs även vid importen.

Frukt och grönsaker
Ett analyscertifikat krävs även vid importen.  

Choklad och konfektyr
Ett analyscertifikat krävs även vid importen.  

Kaffe och te
Ett phytosanitärt intyg krävs vid importen.

Drycker, mineralvatten
Distribution och försäljning av vin och sprit är kontrollerad av den kinesiska staten och importerat vin och sprit måste gå via en s k quarantine check. Gällande märkningen
på flaskan är märkningskraven mycket detaljerade. Vi rekommenderar att man går via en "import & export agent". 

Analyscertikat krävs vid importen.

Råvaror och basprodukter
Importlicens krävs för vete, korn, ris, sojabönor, olja och socker.

Andra beredda produkter
Analyscertifikat krävs vid importen.

Allmänt om tullar, moms och punktskatter

Värdetullar tas ut vid import av livsmedel och kan sökas på EU:s marknadstillträdesdatabas. Även consumption tax förekommer för vissa varor. Value Added Tax: 17%.

Drycker, mineralvatten

Tullar
Mineralvatten och bordsvatten importeras med tullen 20%. Öl importeras tullfritt. 
Importtullen för vin i behållare upp till 2 liter är 14%. Importtullen för spritdrycker är 10%. Alkoholskatter tas ut vid importen.

Fisk/fiskprodukter

Tullar
Tullar mellan 10% och 16% tas ut vid import av fisk och fiskprodukter. Exempel på importtullar är 12% för fryst lax, 14% för rökt lax och 12% för inlagd sill.

Bageriprodukter

Tullar
Knäckebröd och skorpor importeras med en tull på 20% och för kakor tas ut en tull på 15%.

Frukt och grönsaker

Tullar
Tull på 5% tas ut vid import av sylt och marmelad. Tull 25% tas ut vid import av
beredningar av  grönsaker.

Choklad och konfektyr

Tullar
Tullar mellan 8% och 10% tas ut vid import av choklad och konfektyr.

Kaffe och te

Tullar
Kaffe och te samt beredningar av kaffe och te importeras med tullen 15%.

Andra beredda produkter

Tullar
Tullar upp till 20% tas ut vid import av övriga beredda livsmedelsprodukter.

Bifogade dokument

General standard for the labeling of pre packaged foods.doc

Uppdaterad: 30 maj 2017