Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Japan

Det är förbjudet att i Japan sälja livsmedel som inte överensstämmer med bestämmelserna i "Food Sanitation Act".

Produktkrav 

Märkningsbestämmelser:

En livsmedelsförpackning skall vara märkt med följande uppgifter:

  • Poduktnamn
  • Nettovikt
  • Bäst föredatum
  • Tillsatser
  • Namn och adress på tillverkare
  • Särskilda förvaringsanvisningar
  • Språk: japanska

Märkning av alkoholhaltiga drycker
Ex på etikett för importerat vin
Product name:                 Wine
Food additives:                Antioxidant (sulfites)
Alcohol content:               7 proof
Content of container:       700 ml
Country of origin:             France
Importer:                         ___Trading Co., Ltd.,___-machi, Kawasaki city
Distributor:                      ____-machi, Naka-ku, Yokohama city
The minimum age for drinking wine is 20.

Tillsatser, Japan

Labels of alcohol.pdf

Labels of wine.pdf 

Ekologiska produkter

Japanese Agricultural Standards förkortas JAS. Den del som rör ekologisk lagstiftning brukar kallas JAS-Organic. Ansvarig myndighet är japanska jordbruksministeriet MAFF, Reglerna finns här. Kiwa Sverige har genom samarbete med ICS Japan möjlighet att utföra kontroll för certifiering enligt JAS regler i Sverige. Den Japanska lagstiftningen, JAS, och EU:s förordning, (EG) nr 834/2007, harmoniserar med varandra. För att få sälja produkter till Japan måste kontroll göras. 

Privata regler

Ett IFOAM-ackrediterat kontrollorgan är JONA, Japan Organic & Natural Foods Association, som har ett eget regelverk.

Kontakt: MAFF, white@nm.maff.go.jp JONA: toshi@jona-japan.org ICS Japan: info@pure-foods.co.jp

Övriga produktkrav

Tillsatser
Bestämmelser om tillåtna tillsatsämnen för livsmedel finns återgivna i "The Food Sanitation Law Enforcement Regulations". Mer information finns även här.

Allmänt om tullar, mervärdesskatt och punktskatter

Tullarna vid import av livsmedel till Japan varierar mellan 0 och 40 procent. Höga tullar tas ut vid import av socker- och mejeriprodukter.

Kött/köttprodukter

Utrikesdepartementet och den japanska ambassaden undertecknade i feb 2016 ett avtal som möjliggör framtida svensk export av nötkött till Japan. Tullar upp till 50% tas ut vid import av beredda köttprodukter. Livsmedelsverkets ursprungs- och sundhetsintyg  samt laboratoriecertifikat rörande varans halt av nitrit krävs vid importen. För närvarande är gränsvärdet max 70 ppm, men ofta vill kunden inte ha mer än max 40 ppm. Sundhetsintyg utfärdat i Sverige skall följa med varan till Japan.

Fisk/fiskprodukter

Importlicens erfordras för fisk, kyld eller fryst som ges av MITI och importeras inom vissa kvoter. Tullar upp till 9,6% tas ut vid import av beredda produkter av fisk och skaldjur. Följande lagar skall följas vid import av fisk och fiskprodukter:   

-    Food Sanitation Law - to prevent the sanitary harm caused by the chemicals substances residuals. (Ministry of Health, Labour and Welfare) 
-    Customs Law - for the properly judgement on import. (Japan Customs, Ministry of Finance Japan) 
-    JAS Law - Appropriate labelling of quality is required for sale of foods. (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

Mejeriprodukter

Tullar
Tullar upp till 40 % tas ut vid import av mejeriprodukter. Överenskommelse om Sundhetsintyg utfärdat i Sverige finns mellan Sverige och Japan.

Bageriprodukter

Tullar
Tullar mellan 9 och 34 % tas ut vid import av bageriprodukter.

Frukt och grönsaker

Tullar
Tullar mellan 3,7 och 14,7 % tas ut vid import av frukt och grönsaker. Tullar mellan 3 och 36 % tas ut vid import av beredningar av frukt och grönsaker.

Choklad och konfektyr

Tullar
Tullar mellan 10 och 25 % tas ut vid import av choklad och konfektyr.

Kaffe och te

Tullar
Tull på 12 % tas ut vid import av kaffe och te. Tullar upp till 25% inklusive extra avgifter för mjölkinnehåll tas ut vid import av beredningar av kaffe och te.

Drycker, mineralvatten

Tullar
Tull på 3 % tas ut vid import av mineralvatten och tullar upp till 13,4 % tas ut vid import av läskedrycker. Öl importeras tullfritt och specifika tullar tas ut vid import av vin och spritdrycker. Skatter för alkoholhaltiga drycker kan sökas för specifik dryck via databasen Market Access Database. En alkoholdryck skall märkas med importörens namn och adress, tillsatsämnen, bäst föredatum och förvaringsmetod.

Andra beredda produkter

Tullar
Tullar upp till 30 % tas ut vid import av livsmedelsprodukter som inte är nämnda
eller inbegripna någon annanstans.

KOntaktuppgifter

Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery
Tel. 81-3/3502-8111

Ministry of Health, Labour and Welfare
Department of Food Sanitation, Pharmaceutical and medical Safety Bureau 

Uppdaterad: 25 sep 2017