Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Italien

Italien är medlem i EU. Alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Huvudprincipen är att är en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan den säljas fritt till andra EU-länder. Finns ett EU-direktiv om en viss standard följs direktivet av samtliga EU-länder. I annat fall gäller nationell standard, om sådan finns.

Lag om återvinning finns i Italien och med producentansvar för emballage. Märkning tillämpas med den gröna punkt-symbolen/Der Grüne Punkt för försäljningsemballage. Märkningen med den "gröna punkten" är dock frivillig.

Produktkrav

Märkningsbestämmelser 

Hälsoministeriet, som är den myndighet som godkänner hälsotillskott och liknande, och enligt denna myndighet krävs inte något godkännande för "vanliga" livsmedel" eller dess förpackning såvida de inte är berikade på något sätt. Följer företaget EU-direktivet vad gäller utformandet av etiketten bör detta således räcka och vara OK - myndigheten.

Ekologiska produkter

Jordbruksministeriet är ansvarig myndighet för märkningsbestämmelser i Italien, Ministero delle Politiche Agricole

Landet har 16 certifieringsorgan av olika bakgrund och inriktning. Bland de som är IFOAM-ackrediterade är  ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) ett av de mest etablerade.

Privata regler
De fem IFOAM-ackrediterade certifieringsorganen ICEA, BIOS, CCPB, BioagriCert och IMC har tagit fram en egen standard (IOS, the Italian Organic Standard) som uppfyller IFOAM Basic Standards.

Mervärdesskatt

Allmänt om mervärdesskatt

Den allmänna mervärdesskatten är 22 % och för livsmedel är mervärdesskatten 10 %.

Kontaktuppgifter

Märkningsbestämmelser 
Ministero della Salute (Hälsoministeriet)
Dottoressa Cecere 
Tel +39 06 59941 (vxl)

Godkännande av etikett 
Jordbruksministeriet
Ispettorato Centrale Repressionen Frodi (Jordbruksdepartementet) 
Ministero delle Politiche Agricole 
Det går bra att kontakta dem (på engelska) via e-mail: IcrfufficioII@politicheagricole.it 
Tel +39-06-46656049. 

Uppdaterad: 12 jun 2017