Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Island

Island är medlem i EFTA och EES. Island följer EU-reglerna för livsmedel.

Produktkrav

Märkningsbestämmelser

Island följer EU-förordningen om märkning av lisvsmedel. Ytterligare krav på märkning av livsmedel kan hittas här, endast på isländska. Livsmedel ska märkas på isländska, engelska eller något av de nordiska språken (ej finska). Livsmedel med hög koffeinhalt måste dock märkas på isländska. 

Ekologiska produkter

Lag
Jordbruksministeriet är ansvarig myndighet för förordning (EEG) nr 2092/91 på Island. Den nationella lagstiftningen (lag 74/2002) har byggts upp efter IFOAM regler och EUs regler. Certifiering enligt förordning (EEG) nr 2092/91 accepteras enligt EU/EES-avtalet.

De godkända certifieringsorganen heter TÚN och LÍV

Kontakt: Lantbrukarnas organisation på Island, The Farmers Associaton of Iceland.

Övriga produktkrav

Vid export av icke-animaliska produkter till Island ska EU-reglerna följas. Vid export av animaliska produkter ska förutom EU-reglerna även särksilda regler för import av dessa följas.

Kött/köttprodukter
Island räknas som EU:s yttre gräns när det gäller animaliska produkter, vilket innebär att det vid importen räcker med att visa (exempelvis i fakturan) produktionsanläggningens nummer.

Mejeriprodukter
Exportlicens från Jordbruksverket krävs vid export av ost från Sverige.

Andra beredda produkter
Analyscertifikat krävs för glass och andra sammansatta beredda produkter, som innehåller mjölk eller mjölkprodukter.

Tillsatser
Regler för tillsatser finns här.

Allmänt om tullar och Mervärdesskatt

Tullfrihet eller förmånstullar ges vid import av vissa beredda livsmedelsprodukter från EU i enlighet med EES-avtalet och enligt frihandelsavtalet med EU.

Ett nytt jordbruksavtal mellan EU och Island, 1 mars 2007, innebär förbättringar för export av vissa jordbruksvaror till Island. Avtalet ger tullfrihet utan kvantitetsbegränsningar för t ex frysta ärtor och grönsaksgratänger och tullfrihet inom ramen för tullkvoter för nötkött, griskött, kycklingkött, ripa och köttbullar.  Värdetullarna för köttimport från EU har sänkts från 30 % till 18 % och de specifika tullarna med 40 %. Tullarna för kött från andra länder sänks inte. För att tullfrihet eller sänkta tullar för varor ska medges krävs att varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration meföljer vid importen.

För mer information om tullar och importavgifter, klicka här.

Den allmänna mervärdesskatten är 24 % och för livsmedel är mervärdesskatten 11 %.

Kött/köttprodukter

Tullar
Tullfria kvoter finns för EU för kött färskt och fryst, kyckling och rökt kött.

Fisk/fiskprodukter

Tullar
Färsk och fryst fisk och skaldjur samt fisk och skaldjursprodukter är helt tullfria.

Mejeriprodukter

Tullar
I enlighet med avtalet som trädde i kraft 1 mars 2007 kan vissa mejeriprodukter importeras tullfritt inom vissa kvoter t ex smör 350 ton och ost 20 ton.

Bageriprodukter

Tullar
Bageriprodukter importeras med en avgift som varierar beroende på produkt. Knäckebröd från EU importeras tullfritt. För söta kakor från EU t ex tas en avgift ut på 17 ISK/kg istället för 20 % och 20 ISK/kg som är den allmänna importtullen.

Frukt och grönsaker

Tullar
Sylt och marmelad importeras tullfritt. Saft och juice från EU importeras tullfritt istället för 20 % som är den allmänna tullen.

Choklad och konfektyr

Tullar
Konfektyr från EU importeras tullfritt istället för den allmänna tullen på 20 %. Choklad och konfektyr från EU importeras med importavgift 44 - 11 ISK/kg beroende på varand sammansättning.

Kaffe och te

Tullar
Kaffe och te importeras tullfritt.

Andra beredda produkter

Tullar
Flertalet övriga beredda livsmedelsprodukter, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans, är tullfria enligt frihandelsavtalet. Vid importen kan dock förekomma andra importavgifter.

Kontaktuppgifter 

The Icelandic Food and Veterinary Authority

Ministry of Fisheries and Agriculture

Iceland Chamber of Commerce 

Uppdaterad: 28 jul 2017