Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Frankrike

Frankrike är medlem i EU.

Alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Principen är att är en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan den säljas fritt till andra EU-länder. Finns ett EG-direktiv om en viss standard följs direktivet av samtliga EU-länder. I annat fall gäller nationell standard, om sådan finns. För återvinning av förpackningsemballage, riktat till konsumenter, och användandet av den s.k.  "Point vert" används i Frankrike.

Frankrike är medlem i WTO sedan 1 januari 1995.

Mervärdesskatt

Allmän: 20%
Mervärdesskatt för de flesta livsmedel: 5,5%  

Märkningsbestämmelser

 • Ingrediensförteckning skall föregås av en lämplig rubrik som innehåller ordet ingredienser/ "ingrédients"
 • Bäst före, bäst före utgången av/  "à consommer de préférence avant le ...",  "à consommer de préférence avant fin ..."
 • Sista förbrukningsdag/ "à consommer jusqu'au"
 • Kategoribeteckningar/ Catégories d'ingrédients
 • Funktionsnamn för tillsatser/ Catégories d'ingrédients qui son obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro CE
 • Colorant, Conservateur, Antioxygène, Émulsifiant, Épaississant, Gélifiant, Stabilisant, Exhausteur de goût, Acidifiant, Correcteur d'acidité, Antiagglomérant, Amidon modifié, Édulcorant, Poudre à lever, Antimoussant, Agent d'enrobage, Sels de fonte, Agent de traitement de la farine, Affermissant, Humectant, Agent de charge, Gaz propulseur
 • Bestrålad/ "traité par rayonnements ionisants", "traité par ionisation"

Ekologiska produkter och märkning

Lag 

I Frankrike används förordning EEG 2092/91 som ekologiskt regelverk. Ansvarig myndighet är Jordbruksministeriet. Informationen är på franska. Utöver förordningen finns nationella regler avseende:

 • vattenbruk (fisk och räkor)

 • sniglar

 • unghöns

 • foder för smådjur.

Det finns en nationell logotyp: Agriculture Biologique, som kallas AB-logo. Den logotypen är tillgänglig även för företag utanför Frankrike. Rådgivning kan erhållas av Agence Bio, och de har information på engelska på sin hemsida. 

Det finns fem olika certifieringsorgan i Frankrike varav Ecocert SAS är det största. Hemsidan är dock enbart på franska.

Privata regelverk

Det privata regelverket Nature et Proges har regler för vinproduktion.

Kontakt

Ecocert Frankrike, Antoine Faure, [antoine.faure@ecocert.fr]

Drycker

Accise, cider (081204)
Excise tax EUR/hectolitre
3,4

Myndigheter

Märkningsbestämmelser, hjälp och kontroll

Agence française de sécurité sanitaire des aliments
27/31, avenue du général Leclerc - BP 19 - 94701 Maisons-Alfort
Tél: +33(0) 1 49 77 13 50
Fax: +33(0) 1 49 77 26 12
Mél: wb.internet@afssa.fr

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
59 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13
Tel: 33 1 44 871717

DIRECTION GÉNÉRALE de la CONCURRENCE, de la CONSOMMATION et de la RÉPRESSION des FRAUDES (D.G.C.C.R.F.)
59, bd Vincent Auriol, FR-75703 PARIS Cedex 13
Tel: +33-1/44 87 17 17
Fax: +33-1/44 97 30 42
Webbplats: DGCCRF

Uppdaterad: 24 okt 2016