Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Finland

Finland är medlem i EU sedan 1 januari 1995. Alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Huvudprincipen är att en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan säljas fritt till andra EU-länder. Finns ett EG-direktiv om en viss standard följs direktivet av samtliga EU-länder. I annat fall gäller nationell standard, om sådan finns.

Produktkrav

Märkningsbestämmelser

Läs mer om märkningsbestämmelser på följande länkar, Märkning av livsmedelsprodukter och
Foodstuffs for particular nutritional use

Tillsatser

Läs mer om tillsatser i Handels- och Industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen.

Ekologiska produkter

Finland har inga privata regler för ekologisk produktion utan följer förordning (EEG) nr 2092/91. Förordning upphävd genom förordning (EG) nr 834/2007 med verkan från den 1 januari 2009.

Det finns en nationell logotyp som kallas solmärket eller Aurinko-merkki. Märket används inte i så hög utsträckning på importerade varor. Kontroll görs av det finska Livsmedelsverket Evira. Mer information på svenska finns på Eviras hemsida.

Privata regler: Det privata certifieringsorganet Luomuliitto har en egen symbol, och egna regler, men baserar sin kontroll på myndigheternas rapporter. Produkterna ska till minst 75 % bestå av finska råvaror, och helst ska det vara enbart finskt ursprung.

Kontakt Livsmedelsverket (Elintarviketurvallisuusvirasto) Evira, kontaktperson Jaana Elo, jaana.elo@evira.fi

Övriga produktkrav

Kosttillskott
Regler för miniminivå av vitaminer och mineraler i kosttillskott finns.

Allmänt om tullar, moms och punktskatter

Den allmänna mervärdeskatten är 24 % och för livsmedel är mervärdeskatten 14 %.

Punktskattelagen (182/2010) tillämpas till den del något annat inte föreskrivs i samma lag. Om produkter som avsänts från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen i Finland importeras eller tas emot av en annan person än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare, gäller i tillämpliga delar de bestämmelser i punktskattelagen som gäller produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.

Sockerkonfektyr och choklad

Punktskatt
Den sockeraccis som tidigare togs ut på sockerkonfektyr, choklad och glass är ej tillämplig sedan 1 januari 2017. Läs mer på Skatteförvaltningen.

Drycker och dryckesförpackningar

Punktskatt
En accis tillkommer på alkoholhaltiga drycker, läsekdrycker och vissa dryckesförpackningar. För mer information liksom accisstabeller se nedan länkar.

Accis på alkohol och alkoholdrycker
Accis på läskedrycker
Accis på dryckesförpackningar

Kontaktuppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket
Mustialankatu 3, FI-00790 Helsingfors
Tel: Växel +358 29 530 0400
Fax: 358-20 772 4350
Webbplats: Evira
E-mail: kirjaamo@evira.fi

Hälsoinspektören i kommunen sköter tillsammans med livsmedelsverket övervakning samt omständigheterna vid produktion och märkning etc. Hälsoinspektören i Helsingfors är Marja-Leena Tuominen, Tel +358 9 73122699, marja-leena.tuominen@hel.fi

Vikttoleranser
Safety Technology Authority TUKES kan svara på frågor om toleranser för förpackningar i Finland.

Kontaktperson: Tuomo Valkeapää, Chief Engineer, CIML member
Safety Technology Authority TUKES
Lönnrotinkatu 37 PBox 123 FIN-00181 HELSINKI, Finland
Phone +358 9 6167 241
Mobile phone +358 40 576 1846
E-mail: tuomo.valkeapaa@tukes.fi
Webbplats: Tukes

Uppdaterad: 26 apr 2017