Danmark

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Danmark

Danmark är medlem i EU och alla leveranser till länder inom EU sker utan att någon tull eller andra införselavgifter betalas vid gränsen. Inga handelshinder mellan medlemsländerna får förekomma. Varor kan levereras fritt inom hela EU. Huvudprincipen är att en livsmedelsprodukt godkänd i ett EU-land kan säljas fritt till andra EU-länder. 
 
Flera områden inom livsmedelssektorn är harmoniserade inom EU, dvs vi har gemensamma regler som tillämpas. Det finns tex gemensamma regler för obligatorisk information på livsmedelsförpackningen, kosttillskott, ekologiska livsmedel (EU-lövet) och nya livsmedel. De gemensamma EU-reglerna hittar du i avsnittet för EU
 
Finns det ingen gemensam EU-reglering gäller nationella regler. Länderna kan även införa egna krav eller undantag från EU-reglerna. Nedan följer information om nationella danska regler vid försäljning från Sverige.

Den danska livsmedelsindustrin är stor och består till största del av framställning och distribution av mejeriprodukter, ingredienser, kött, skaldjur och fisk. Danmark är Sveriges näst viktigaste marknad för matexport och de största kategorierna som vi exporterar är spannmål, fisk och skaldjur samt socker och sockerbaserade produkter. Stora trender inom bland annat ekologisk och hållbar mat i Danmark möjliggör för svenska matföretag att positionera sig med hållbara produkter på den danska marknaden.

På grund av särskilda risker eller problem förbjuder det danska livsmedelsverket Fødevarestyrelsen import av vissa animaliska livsmedel från olika länder, dock inga specifika produkter från Sverige. Läs mer om de landsspecifika restriktionerna här. Förutom nämnda restriktioner samt EU-regler, såsom förbud mot försäljning av snus och vissa nya livsmedel (novel food) så finns inga restriktioner vad som får importeras från ett annat EU-land till Danmark.

Om man som företag väljer att införa livsmedel till den danska marknaden behöver man registrera sig som importör hos Fødevarestyrelsen. Registrering sker genom att fylla i följande blankett på Fødevarestyrelsens hemsida. Tar man hjälp av en distributör som är registrerad och godkänd hos Fødevarestyrelsen behöver man inte registrera sin egen verksamhet för import. Som importör är du ansvarig för att de livsmedel som säljs i Danmark följer lagstiftningen. På Fødevarestyrelsen kan du läsa mer om vilka krav som sätts på dig som importör. 

Företag som är registrerade på Fødevarestyrelsen betalar årligen en så kallad Kampagnekontrolafgift. Avgiften för 2018 är 535 DKK. Denna avgift hjälper till att finansiera Fødevarestyrelsens kontroll av livsmedel, oavsett om verksamheten blir kontrollerad eller inte.

Det finns ett undantag till skyldigheten att registrera sin verksamhet hos Fødevarestyrelsen och det är om den registreringspliktiga aktiviteten årligen utgör mindre än 1 000 enheter (antal förpackningar eller produkter) och inte överstiger en omsättning på 50 000 DKK. Om man på grund av detta inte är registreringspliktig är man inte heller skyldig att betala Kampagnekontrolafgift. Omsätter man över 50 000 DKK ska man även momsregistrera sin verksamhet i Danmark, detta görs på danska bolagsverket Virk.

Produktkrav
 

Allmänna märkningskrav
Danmark har enligt EU-regler en märkningsförordning som förklarar vilka märkningsregler som ska följas när man säljer livsmedel i Danmark. Förutom EUs märkningsregler så ska texten på livsmedel vara på  danska eller ett språk som avskiljer sig väldigt lite från danska. Vid beslut om märkning på annat språk än danska tas ställningen till huruvida etiketten är lätt att förstå av danska konsumenter. Det går alltså inte enbart att anta att en svensk märkning kan ersätta en dansk. Det finns inga restriktioner att ha andra länders språk på samma livsmedelsförpackning, så länge det inte vilseleder den danska konsumenten.

Förutom ingredienslista på samtliga ingredienser som använts vid tillverkningen ska följande specificeras: Alkoholhalt och koffeinhalt, tillsatser (t.ex. konserveringsmedel), allergiframkallande ingredienser (ska framhävas jämfört med de andra ingredienserna), mängdangivelser skall anges på väsentliga ingredienser. I vissa fall ska även latinska namn på ingredienser framkomma av ingredienslistan.

Enligt den danska märkningsförordningen (https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning_og_markedsforing_af_fodevarer/Sider/forside.aspx) ska märkningen vara synlig och tryckt antingen direkt på förpackningen eller fasthäftad med en etikett. Textstorleken ska vara minst 1,2 mm, eller minst 0,9 mm på en yta som är mindre än 80 cm2.

Vissa produkter faller under särskilda handelsnormer och kräver därför annorlunda märkning än andra produkter: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx

Vid försäljning av livsmedel över internet ska man i Danmark ha rätt till samma upplysningar som vid köp i butik. Samma information ska därför finnas tillgängligt vid försäljningen av en färdigpackad livsmedelsvara över internet, förutom bäst före datum. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/13_Saerlige_salgssituationer.aspx?key=3c207c72-915f-4d0b-b0e3-6ef788af1495. För livsmedel som inte anses färdigpackade, såsom frukt, grönsaker, lösgodis eller varuprover på mässor, finns det inga krav på märkning. Konsumenten skall däremot ha möjlighet att få upplysning om vilka allergena ingredienser som kan finnas i dessa produkterna.

Fødevarestyrelsen erbjuder en märkningsvägledning med information om vilka särskilda situationer som kräver särskild märkning. Det listar även vilka produkter som kräver ursprungsmärkning här.

Läs även mer om märkning här

Märkningskrav för alkoholhaltiga drycker
Märkning av vin och sprit följer EU-reglernas obligatoriska upplysningar. Se här.

Tillsatser
I Danmark finns det i två olika fall förbud mot livsmedelstillsatser:
- Konserveringsmedel och färgmedel i traditionella köttbullar
- Konserveringsmedel (undantaget sorbinsyra) och färgmedel i traditionell dansk leverpastej

Det finns också en del färgämnen som kräver kompletterande information vid märkning av färdigpackade livsmedel. Läs mer om dessa här. Dessa färgämnen kräver följande text: ”Kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne”

Danmark har valt att fortsätta tillämpa sina egna bestämmelser angående nitrit (E249-250) i vissa köttprodukter. Läs mer om det här

Enligt dansk lag får man inte heller tillsätta näringsämnen till mjölkprodukter, läs mer här

Livsmedelsenzymer måste vara godkända av Fødevarestyrelsen för att kunna användas i livsmedel. 

Tekniska tillsatser (som t.ex. skumdämpningsmedel eller surhetsreglerande medel) får användas i framställning eller bearbetning av livsmedel så länge användandet är sundhetsmässigt försvarligt. Läs mer här.

Läs mer om tillsatser här

Kosttillskott
Kostillskott räknas som livsmedel i Danmark. För att sälja kostillskott måste du både registrera dig som en livsmedelsverksamhet, samt registrera dig för marknadsföring av kosttillskott. Som  registrerad som marknadsförare av kosttillskott ska man årligen betala ett belopp för finansiering av kontroll av kosttillskott. 2018 var denna avgift på 746 DKK per anmält kosttillskott, samt 9.321 DKK per verksamhet.

Läs mer om hur du går tillväga hos Fødevarestyrelsen

Nya livsmedel
Danmark är ett av de få EU-länder som tillåter försäljning av hela insekter. På grund av en ändring som implementerades 1 januari 2018 får hela insekter som såldes innan årets början säljas i Danmark, förutsatt att det innan 1 januari 2019 insänds en ansökan om ett EU-godkännande för de insekter man säljer.

För att få ett nytt livsmedel godkänt måste den riskvärderas och godkännas, och detta görs genom att sicka in en ansökan om godkännande till EU-kommissionen. Läs mer om det här

Fødevarestyrelsen erbjuder en vägledning för vilken mat som räknas som novel food. Du kan också läsa mer om nya livsmedel här.
 
Produktprover (för tex mässor, tester, reklam och marknadsföring)
Kraven skiljer sig för animaliska livsmedel och icke-animaliska livsmedel. Det är också skillnad på reglerna om livsmedlen kommer från ett EU-land, Norge, Andorra, Färöarna och Island eller ett tredjeland utanför EU. Det finns inget krav att importören ska vara registrerad hos Fødevarestyrelsen som godkänd importör för att kunna leverera varuprover.

Burkar och flaskor behöver inte märkas enligt gällande regler när varuprover skickas till t ex mässor om följande kriterier är uppfyllda
- Produkten får ej ha marknadsförts i Danmark de senaste 12 månaderna
- Produkten får ej säljas och vid utdelning av smakprover skall den hällas i glas, koppar eller bägare
- Emballagen ska återanvändas eller fyllas på efter användning

 Mer om varuprover kan du hitta här

Återvinning/Retursystem
Som importör eller producent är man skyldig att anmäla de produkter som skall säljas på den danska marknaden till Dansk Retursystem. Förpackningar som kan återvinnas och är pantbelagda ska också registreras hos Dansk Retursystem. Samtliga produkter skall också märkas med det danska pantmärket om erhålls från Dansk Retursystem. Det finns tre typer av pantmärken, pant A, B och C. Bokstäverna visar om panten är på 1 kr, 1,50 kr eller 3 kr.

Moms och andra skatter

Moms
Momsen på alla livsmedel i Danmark är 25%. Momsatserna i EU-länderna kan du hitta hos EU-kommissionen

Punktskatter
I Danmark betalar man punktavgifter på bland annat:

Alkoholhaltiga drycker
Tobak
Choklad och godis
Glass
Kaffe och te
Emballage av papper och plast

Det fanns tidigare en avgift på mättat fet som togs bort under 2013.

Vilken lag som träder ikraft beror på vilken vara det handlar om. Exempelvis Chokoladeafgiftsloven (Godis, choklad, tuggummi m.m.) och Lov om afgift af konsum-is (Glass). Se en fullständig lista på SKAT's hemsida

Choklad, konfekt, nötter m.m. beskattas efter vikt (kg) och glass och läsk beskattas efter volym (liter). På de flesta varor beror avgiften på hur stor andel tillsatt socker varan innehåller. Tillsatt socker inkluderar glukos, fruktos, sackaros, maltos och laktos. Även livsmedel som innehåller en punktskattepliktig kan behöva beskattas dubbelt. T.ex. glass med nötter.

Punktavgiften innebär att det är den verksamhet som tillverkar eller importerar den punktskattepliktiga varan till Danmark som har ansvaret att se till att skatterna betalas.
Undantaget är privatpersoner som mottar varor direkt från en e-handel i Sverige. I det fallet är privatpersonen ansvarig för att skatten blir betald. Punktavgiften registreras för - och betalas till - danska skatteverket SKAT. 

Ekologiska produkter och certifieringar 

Ekologiska produkter
Omsättningen för ekologisk mat översteg 11 miljarder DKK under 2017. Danmark är det landet i världen som har högst andel försäljning av ekologisk mat i världen, nämligen 9,7% av all livsmedelsförsäljning. De ekologiska produkter som säljs mest är mejeriprodukter, ägg, frukt och grönsaker, ris, pasta, spannmål, bröd, kakor, kött och charkuterier. Andra produktkategorier som växer snabbt är barnmat, alkohol, choklad och tårtor/pajer.

EU-lövet går att använda på ekologiska produkter i Danmark, däremot är det danska ekologimärket Ø-mærket mycket vanligare och mer känt bland konsumenterna. 98% av danskarna känner till det märket. För att kunna använda det danska Ø-mærket måste man ansöka om det. Det är dock samma krav som sätts på EU-lövet som krävs för att bli godkända. Läs mer på Fødevarestyrelsen om hur man går tillväga.

Certifieringar
Följande är några exempel på certifieringar som är vanligt förekommande i Danmark
Fair Trade
Nyckelhålsmärket
Fullkornsloggan
Djurvälfärdsmärket
Salmonellafria produkter (främst ägg och kyckling):  
MSC-märkning

Det finns inga lagkrav som kräver att man har dessa certifikat, men för en del livsmedel kan det vara en konkurrensfördel. 

Kontaktuppgifter och mer information

Fødevarestyrelsen 
Landbrugsstyrelsen 
SKAT 
Virk 

Business Sweden Danmarkl har även skrivt en analys om möjligheter inom livsmedel på den danska markanden.

 

Uppdaterad: 3 jul 2018