Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Australien

I Australien skall importerat livsmedel överensstämma med "the National Food Standard Code" enligt "the Imported Food Control Act".

Aktuell information som kan beröra import till Australien finns här (Australian Government Department of Agriculture) 

Produktkrav 

Allmänna märkningsbestämmelser för livsmedelsprodukter

 • Produktnamn
 • Namn och adress på tillverkare, försäljare, förpackare eller importör
 • Nettovikt
 • Bäst före datum
 • Ingredienser skall listas i procent
 • Tillsatser
 • Näringsdeklaration
 • "Recycling Symbol"
 • Språk: engelska

"Alcoholic beverages in the categories beer, wine, fruit wine, and spirits are exempt from including nutrition information panels, ingredient lists, and percentage labelling of characterizing ingredient.

- Allergens: The new general food labelling provisions of the Food Standards (Volume Two) require a new mandatory declaration of certain allergenic substances. Additives and processing aids containing eggs or egg products, casein and potassium casienate, milk or milk products, fish or fish products, nuts, added sulphites in concentrations of 10mg/kg or more, and some other substances must be declared if any traces could remain in the final product (see Allergen Labeling, Mandatory Declaration).

- Additives: Permitted additives and processing aids for wine,sparkling wine and fortified wine are prescribed by Standard 4.5.1. Any additives not listed in the Table to Clause 3 of Standard 4.5.1 are illegal to use in Australia.

Caution: Where there is no added sulphur dioxide, care must be taken in any claim that the wine is "sulphur- or preservative-free" as sulphur dioxide can be produced by yeast. "Preservative-free" should only be claimed if there is less than 10mg/L of total sulphur dioxide in the wine.

För mer information, se: Australia-New Zealand Food Standards Code

Märkning av alkoholhaltiga drycker
Märkningen ska innehålla följande information: 

 • Produktnamn
 • Lotnummer
 • Namn och adress till leverantören
 • Datummärkning(om hållbarhetstiden är under två år)
 • Anvisning om förvaring och användande
 • Allergener
 • Declaration of alcohol by volume:- If over 1.15% alcohol, this should be expressed in mL/100mL or X% alcohol by volume. - If content is between 0.5 and 1.15%, label should state "contains not more than X% alcohol by volume"
 • Labeling must be accurate to within 0.3% for beer; 1.5% for wine; and 0.5% for spirits
 • Number of standard drinks per container:

- One standard drink is the amount of the beverage that contains 10 grams ethanol, measured at 20˚C. If container holds fewer than 10 standard drinks, this estimate should be accurate to one decimal place; above 10 drinks, accurate to the nearest whole number.

Det finns ingen myndighet i Australien som agerar godkännandemyndighet för livsmedelsprodukter. Däremot en myndighet som utfärdar standards och ett antal myndigheter som har till uppgift att se till att standards följs.

"Lot identification"
Då tillverkare han flera fabriker/lokaler där produkten tillverkas krävs s k  "lot identification" på förpackningen för att man kan veta i vilken "lot/batch" som varan tillverkats. Har tillverkaren endast har en fabrik/lokal där produkten tillverkas räcker det med bäst-före-datum (dag/månad/år). Om tillverkaren har flera lokaler/fabriker måste varan märkas A, B samt bäst-före-datum - så att man kan identifiera varor ur en speciell "batch".

Ekologiska produkter

Överordnad myndighet i Australien är Jordbruksministeriet Department of Agriculture.

De nationella ekologiska reglerna är dock bara relevanta för ekologiska produkter som lämnar Australien, för import hänvisas till de privata kontrollorganens regelverk, se nedan.  

Privata regler

NASAA
NASAA är ett privat kontrollorgan i Australien som har egna regler som kallas NASAA Organic Standard. För produkter certifierade av Aranea Certifiering enligt KRAVs regler (och andra certifieringar som är IFOAM-ackrediterade) behövs enbart ett aktuellt certifikat och ett exportcertifikat. För produkter som har ett EU-ekologiskt certifikat gör NASAA en utvärdering och behöver då en kopia på de senaste kontrollrapporterna, lista över avvikelserapporter och karta över lantbruk.

Kontakt: Nick Tabart, nick.tabart@nasaa.com.au

ACO
Ett annat stort privat certifieringsorgan i Australien, Australia Certified Organic, ACO, har också egna regler: Godkännande ska ske av alla produkter och en särskild logo "ACO BUD" får användas.
Både NASAA och ACO är IFOAM-ackrediterade, ACO har motsvarande system för import som beskrivs för NASAA ovan.

Det kan vara svårt att utan expertkunskap utforma etiketter och förpackningar som uppfyller kraven. Business Swedens kontor i Sydney har kontakt med en konsult som kan gå igenom etiketter och förpackningar och säkerställa att de uppfyller kraven.

Tullar och skatter

Allmänt om tullar och skatter

Importtullarna för livsmedel är låga och varierar mellan tullfritt och 8 % och beräknas på varans FOB-värdet. "Good and Services Tax" utgår för livsmedel på 0 %. För fruktjuice är den 10 %.

Kött/köttprodukter 

Kött och kyckling samt beredningar av kyckling kan importeras tullfritt. 5 % tull tas ut vid import av beredda köttprodukter. Vilka produkter Australien för närvarande tillåter från Sverige framgår av Livsmedelsverkets information om Australien. Sundhetsintyg erfordras vid importen.

Fisk/fiskprodukter 

Fisk och fiskprodukter importeras tullfritt. Det är tillåtet att exportera all slags fisk till Australien. För export av laxfiskar och produkter av laxfiskar gäller dock särskilda regler. Vilka produkter Australien tillåter framgår av Livsmedelsverkets information om Australien. Sundhetsintyg erfordras vid importen. 

Mejeriprodukter 

Mjölk- och äggprodukter får importeras till Australien från alla EU-godkända anläggningar, så länge produkterna uppfyller reglerna. Vilka importregler Australien kräver framgår av Livsmedelsverkets information om Australien. Sundhetsintyg erfordras vid importen.

Bageriprodukter 

Knäckebröd kan importeras tullfritt och en tull på 5 % tas ut vid import av övriga bageriprodukter.

Frukt och grönsaker

Tullar upp till 5 % tas ut vid import av frukt, grönsaker och beredningar av frukt och grönsaker. 

Choklad och konfektyr

Tullavgift på 5 % tas ut vid import av choklad och konfektyr.

Kaffe och te 

Kaffe och te samt beredningar av kaffe och te importeras tullfritt.

Drycker, mineralvatten 

Mineralvatten och bordsvatten kan importeras tullfritt. 5 % tull tas ut vid import av övriga läskedrycker, öl och vin. En dryck får innehålla upp till 0,5 % alkohol för att få kallas för alkoholfri. En importör av alkohol måste ha licens för att sälja alkohol (liquor license). Alkoholskatter på 81,21 AUD (Australian dollar) tas ut per liter ren alkohol vid import av alkoholhaltigadrycker.

På förpackning innehållande alkohol måste det finnas märkning med information om Importörens namn och adress. Det måste finnas "bar codes" (EAN). Alkoholprocent och flaskans volym  måste anges 
Importören måste ha licens att sälja alkohol i Australien. För mer information om krav på märkning se Food Standards Australia hemsida Food standards.

Andra beredda produkter 

Tullar upp till 5% tas ut vid import av övriga beredda livsmedelsprodukter.

Kontaktuppgifter 

Tull 

Australian Customs Service
Tel: 61-2/9213 2000
Webbplats: Australian Customs Service 

Produktkrav

Food Standards Australia New Zealand
PO Box 7186 Canberra BC  ACT  2610 Australia
Tel: 61-2/ 6271 2222
Webbplats: Food standards
Information Officer: info@foodstandards.gov.au   
Industry Help Desk: advice@foodstandards.gov.au

Importlicens, mejeri 

Department of Agriculture
GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601
Tel: +61 2 62723933.

Sundhetsintyg i Sverige 

Statens Livsmedelsverk
Box 622751 26 UPPSALA
Tel: 018/17 55 00
Webbplats: SLV

Uppdaterad: 24 okt 2016