Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Fakturadeklaration, exempel

Företaget K. Carlsson Konfektion AB i Sverige har fått en beställning från A. P. Möller A/S i Tromsö i Norge avseende diverse damplagg. Dessa levereras och faktureras i en sändning till kunden.

Varorna enligt varuposterna 1, 2 och 4 i fakturan har ursprung i EES enligt ursprungsreglerna i EES-avtalet. Varorna på varupost 6 har ursprung i Schweiz enligt EU-Schweiz-avtalet (samma ursprungsregler som mellan Schweiz och Norge). Blusarna i varupost 3 har inte uppnått status som ursprungsvaror. Varorna i varupost 5 har ursprung i Kina och är givetvis inte ursprungsvaror.

Företaget har godkännande från sitt tullkontor att utfärda fakturadeklarationer till ett värde över 64000 kronor. Företagets tillståndsnummer är (TFT/ARN/987654).

Att varorna enligt varuposterna 3 och 5 inte är ursprungsvaror och alltså inte omfattas av deklarationen. Det måste anges på ett tydligt sätt. I detta fall skriver de ”preferential origin” för varuposterna och anger ”None”.

Ort och datum finns inte i deklarationen. Det behövs inte eftersom orten finns i säljarens adress och datumet framgår av fakturans datering.

Namnteckning och uppgift om personnamn framgår inte, vilket är tillåtet eftersom företaget har lämnat en särskild försäkran till Tullverket.

OBSERVERA att det står ursprung EEA i deklarationen eftersom varorna ska till Norge. Hade det varit något annat land EU har frihandelsavtal med hade varit ursprung EU (förutom Schweiz där det också ska anges EEA). 

en bild