Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Användande av EUR.1, exempel 2

Företaget Möbler AB, har en sändning av möbler till en kund i Schweiz. Sändningen innehåller stolar och bord tillverkade i Sverige, sängar tillverkade i Taiwan och skåp tillverkade i Danmark. En kopia av handelsfakturan för sändningen finns nedan.

Borden, stolarna och skåpen har ursprung i Europeiska Unionen enligt ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz. Sängarna och ena borden har inte det.
Sängarna, som är tillverkade i Taiwan, kan givetvis inte vara ursprungsvaror i något frihandelsavtals mening.

De ena borden är tillverkade i Sverige men kan inte bli ursprungsvaror eftersom bearbetningen inte är tillräcklig enligt ursprungsreglerna.

För att de ursprungsvaror som ingår i sändningen ska bli förmånsbehandlade vid importen till Schweiz ansöker företaget om ett varucertifikat EUR.1. Man listar inte varorna på EUR.1-blanketten utan anger i stället i fält 8 en samlingsrubrik med hänvisning till bilagd fakturakopia samt anger fakturanummer och fakturadatum i fält 10. Två fakturakopior måste följa med ansökan, en för certifikatsdelen och en för ansökningsdelen.

I fält 7 anger man att endast varuposterna 1, 2 och 3 omfattas av certifikatet. I fakturan anger man för varuposterna nr 1, 2 och 3 att det förmånsberättigade ursprunget (Preferential origin) är Europeiska Union (European Union). För sängarna och den ena bordsmodellen som inte omfattas av certifikatet anger man NONE.

Någon ursprungsbeteckning anges inte i fält 4 i certifikatet. Istället anges i detta fält texten "(See the attached invoice)".

en bild

en bild