Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Bilateral kumulation

Bilateral kumulation är möjligt i alla EU:s frihandelsavtal och ger en flexibilitet till att uppfylla ursprungsregeln även utan EU-material.

Bilateral kumulation

Material som har ursprung i EU eller hos den andra parten i det aktuella frihandelsavtalet kan alltid räknas som ursprungsmaterial. Det är endast icke-ursprungsmaterialen som behöver genomgå tillräcklig bearbetning eller behandling för att en produkt ska kunna uppfylla ursprungsreglerna.

Bilateral kumulation innebär att material med ursprung i partnerlandet (land A) räknas som material med ursprung i EU ifall materialet med ursprung i land A används i en produkt som exporteras till land A. Material med ursprung i land A räknas alltså som material med ursprung EU ifall slutprodukten (som innehåller material med ursprung i land A) exporteras till land A. Kumulation används enbart ifall företaget är beroende av material med ursprung i land A för att uppfylla ursprungsregeln. Ifall företaget uppfyller ursprungsregeln med hjälp av material med ursprung inom EU så behöver företaget inte använda kumulation trots att slutprodukten innehåller material med ursprung i land A, som i det fallet räknas som icke-ursprungsmaterial.

Möjligheten att använda bilateral kumulation finns i alla avtal. För att kunna räkna ett material från partnerlandet som ett ursprungsmaterial måste ursprunget i partnerlandet kunna styrkas med ett dokument (leverantörsdeklaration, EUR.1, EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration).

Observera att användandet av bilateral kumulation kan begränsa möjligheterna att använda frihandelsavtal ifall produkten ska exporteras till flera länder som EU har frihandelsavtal med. Ifall en produkt innehåller material med ursprung i land A och är beroende av det materialet för att uppfylla ursprungsregeln (d.v.s. bilateral kumulation har tillämpats) går det inte att använda frihandelsavtal vid export till land B. Detta eftersom material med ursprung i A inte är godkänt som ursprungsmaterial i land B. Undantaget från detta kallas diagonal/regional kumulation och beskrivs i senare i texten.

Exempel

Företag Hiss AB tillverkar lyftanordningar. Företaget tillverkar lyftanordningarna i deras fabriker i Järpen i Jämtland. En lyftanordning klassificeras på HS-nummer 8428. Hissen ska exporteras till Albanien och företaget vill kontrollera att de uppfyller ursprungsreglerna i avtalet mellan EU och Albanien.

Företaget har specificerat ingående material i en lyftanordning och det är följande:

Material                HS-nummer     Pris      Ursprung
Rostfritt stål            7225                 250      EU
Järnkonstruktion    7308                  500      Kina
Motor                     8412                  850      Albanien
Domkraft                8425                 150      USA
Vinsch                    8425                 250      USA
                                             Totalt: 2000

Ursprungsregeln är antingen:
Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och
— värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Priset för lyftanordningen är 3000 kronor. Det totala materialvärdet utgör 67% av värdet på produkten (2000/3000=0,67). För materialet med ursprung i Sverige finns det en leverantörsdeklaration som intygar att stålet uppfyller ursprungsreglerna i den förmånsberättigade handeln med Albanien. Kostnaden för stålet från Sverige kan tas bort från kalkylen eftersom det är konstaterat ursprungsmaterial. Kvar är en materialkostnad på 1750 kronor vilket utgör 58% av produktens pris. 58% är fortfarande ett för högt materialvärde för att uppfylla ursprungsregeln.

Företaget går vidare genom att kontrollera ifall materialet som kommer från Albanien kan räknas som ursprungsmaterial. För att materialet med ursprung i Albanien ska kunna räknas som ursprungsmaterial i EU måste det finnas ett preferentiellt ursprungsintyg från Albanien som intygar att produkten uppfyller ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Albanien. Det visar sig att det finns en EUR.1 för motorn från Albanien som intygar att den har ursprung i Albanien. Företaget kan nu stryka kostnaden för motorn och räkna den som material med ursprung i EU eftersom slutprodukten – lyftanordningen – ska exporteras tillbaka till Albanien. Kvar blir en materialkostnad på 900 kronor och det utgör 30% av kostnaden för produkten. Produkten uppfyller nu både ursprungskriterierna och Hiss AB kan utfärda en ursprungsdeklaration vid export till Albanien.