Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Kumulation

I det här avsnittet kan du läsa om hur man kan använda material med ursprung i ett partnerland för att uppfylla ursprungsregeln vid tillverkning av en produkt inom EU.

Kumulation är möjligt att använda i samtliga EU:s frihandelsavtal. Det finns olika typer av kumulation som erbjuder olika möjligheter av flexibilitet, de olika typerna av kumulation beskrivs under respektive flik till vänster.

Vilken typ av kumulation som går att tillämpa med de olika länderna framgår under respektive avtal i avsnittet Avtal per land vid rubriken "kumulation". Materialets ursprung måste kunna styrkas med dokument.

styrkande handlingar vid kumulation

Ifall ett företag använder material med ursprung i partnerland måste företaget kunna styrka ursprunget för att kunna använda det i kumulationssyfte. Generellt kan man säga att mottagarlandet styr vilket intyg som styr vilket intyg som måste finnas som styrkande handling.

Ifall företaget använt bilateral kumulation går det att använda antingen EUR.1 eller fakturadeklaration som bevis på att materialet har ursprung i partnerlandet (land A).

Ifall företaget ska exportera till länderna i EFTA, Färöarna, Turkiet eller västra Balkan och använt material med ursprung i någon av dessa länder går det också bra att använda EUR.1 eller fakturadeklaration som bevis på materialets ursprung.

Ifall företaget ska exportera till de övriga deltagarna i PEM och har använt material med ursprung hos ett annat land i PEM måste den styrkande bevisningen från leverantören vara ett EUR-MED-intyg. Anledningen till att det krävs ett EUR-MED-intyg från ett partnerland eller en leverantörsdeklaration (som tydligt anger ifall kumulation tillämpats) från EU är eftersom alla länder inte skrivit på avtal med varandra.

Styrkande handlingar och dokument ska sparas i minst tre år. Vid handeln med Sydkorea och Kanada ska dokumenten sparas i fem respektive sex år. Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära kontroll av intyget. Tullverket rekommenderar därför att handlingarna sparas i exempelvis 3,5 år, 5,5 år respektive 6,5 år.