Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Helt framställda produkter

"Helt framställda" produkter (wholly obtained products) är i första hand naturliga råvaror av olika slag som utvunnits inom ett visst område t ex malm, grödor som skördats där, timmer, produkter från djur som uppfötts där, m.m., men även fisk och andra produkter som hämtats ur havet inom områdets territorialvatten eller av fartyg hemmahörande inom området ur havet utanför dess territorialvatten.

Som "helt framställda produkter" betraktas även brukade artiklar som tillvaratagits och som endast kan användas för återvinning av råvaror. Likaså anses avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum inom området vara "helt framställt" där.

Produkter som framställts inom ett visst område uteslutande av varor, som enligt definitionen är "helt framställda" där, betraktas som "helt framställda" inom området.

Fullständig definition

Den fullständiga definitionen av vilka produkter som skall anses som "helt framställda" framgår av respektive frihandelsavtal. Denna uppräkning redovisar helt framställda produkter med ursprung i EU, EES eller hos andra frihandelsparter (enstaka undantag finns):
a) Mineraliska produkter som utvunnits ur EU:s jord eller havsbotten;
b) Vegetabiliska produkter som skördats i EU;
c) Levande djur, som fötts och uppfötts i EU;
d) Produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts i EU;
e) Produkter från jakt och fiske som utövats i EU;
f) Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet utanför EU-staternas territorialvatten av EU-staternas fartyg;
g) Produkter som framställts ombord på EU-staternas flytande fabriker uteslutande av produkter som avses under f);
h) Begagnade föremål som tillvaratagits i EU och som endast kan användas för återvinning av råvaror inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot. 
i) Avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum i EU;
j) Produkter som utvunnits från eller under havsbotten utanför EU-staternas territorialvatten, förutsatt att EU-staterna har ensamrätt att bearbeta denna havsbotten eller lager under denna;
k) Varor som framställts i EU uteslutande av produkter som avses under punkterna a) - j).
Särskilda regler gäller för begreppen "EU-staternas fartyg" och "EU-staternas flytande fabriker" under punkt f) och g). Se ursprungsreglerna i resp. avtal.

Undantag

Det förekommer enstaka undantag från definitionen ovan så undersök villkoren i respektive avtal för en fullständig lista av vad som bedöms vara helt framställt. Särskilt viktigt för fiskeprodukter då avtalen har olika definitioner av vad som bedöms vara EU- eller partnerlands fartyg och således vilken ursprung fiskeprodukterna får. .

Beviskrav

Om man ursprungsdeklarerar en produkt som en "helt framställd" produkt, måste man vid en eventuell kontroll på ett tillfredsställande sätt kunna bevisa att produkten verkligen uppfyller villkoren. Om villkoren uppfyllts inom ramen för det egna företagets verksamhet brukar bevisningen i de flesta fall kunna ske med uppgifter i företagets räkenskaper och interna bokföring. Om uppfyllandet av villkoren påbörjats i ett annat företag måste något slags intyg om relevanta fakta upprättat av detta företag kunna uppvisas, exempelvis leverantörsdeklaration.

Styrkande dokument och handlingar skall sparas i minst tre år. I handeln med Sydkorea ska handlingarna bevaras i minst 5 år.