Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ren betalning

Den absolut största delen av alla betalningar i internationell handel sker som banköverföringar baserat på försäljning med ren betalning/öppen räkning.

Ren betalning är inte förknippad med några villkor till skillnad från s.k. dokumentknutna betalningar, dvs dokumentinkasso och remburs, vilka fordrar motprestation. Det är enkelt, kostnaden är låg men kan vara riskabelt.

Betalningarna sker nästan uteslutet via S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vilket är ett internationellt datanät för finansiella transaktioner och meddelanden. S.W.I.F.T.-systemet omfattar mer än 8000 användare i över 200 länder. Vid betalning med check rekommenderar vi att det sker med en kommersiell check, dvs en check dragen på en bank.

Vid ren betalning kan betalningen ske både i förskott och i efterskott. Vanligast är dock att den sker i efterskott, t ex 30 dagar efter faktura. I Business Swedens Skeppningshandbok finns mer information om vanligt förekommande kredittider i olika länder.