Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Remburs

Remburs (Letter of Credit, L/C) är den säkraste betalningsformen efter förskott. Rembursen är ett åtagande av den rembursöppnande banken att betala förmånstagaren (säljaren) ett fastställt belopp om denne uppfyller rembursens villkor.

Vid remburs handlar alla inblandade parter enbart med dokument. Man kan säga att rembursen är en kombination av bankgaranti, betalningsuppdrag och finansieringsinstrument. Köparen ger sin bank i uppdrag att öppna rembursen.

Vid obekräftade remburser har säljaren inte kvar någon risk på köparen men däremot har säljaren en risk på köparens bank och land. Vid bekräftad remburs garanteras säljaren betalning från den svenska banken.

Remburserna styrs av Internationella Handelskammarens (ICC) rembursregler UCP 600. En remburs förlorar sitt värde om säljaren inte kan uppfylla rembursvillkoren, t ex att utfärda dokument med speciellt innehåll. Därför är det viktigt att säljaren alltid granskar remburstexten så snart de har erhållit rembursen och begär ändring om någon punkt inte kan uppfyllas. 

Remburs är många gånger att rekommendera vid en första kontakt. Men när ett gott kundförhållande har etablerats och importlandets kutym/risk så tillåter, är inkasso den naturliga fortsättningen och därefter ren betalning. Remburs är också att rekommendera när köparens betalningsförmåga är svag, betalningen gäller stora belopp, varorna är specialtillverkade, köparen önskar en leverentörskredit eller vid export till länder med brist på utländsk valuta eller med osäker betalningsförmåga.

För mer djupgående information om remburser se Business Swedens Skeppningshandbok. Remburser och andra betalningsformer gås även mer noggrannt igenom i vår utbildning Leveransvillkor och utlandsbetalningar och Export i praktiken för säljare

 

en bild