Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso är en betalningsform, som innebär att exportören kan ha säkerhet i varan tills de dokument, som bankerna förmedlar utlämnas till köparen mot betalning eller accept av växel.

Dokumentinkasso fungerar bäst och är säkrast vid sjötransporter med konossement (B/L), som är en åtkomsthandling. Vid transport med flyg, lastbil eller järnväg kan fraktsedlarna ställas till köparens bank för att vidmakthålla säkerheten i varan. Den utländska banken måste dock först rådfrågas om detta.

Vid ett dokumentinkasso initierar säljaren betalningen genom att ge sin svenska bank ett skriftligt dokumentinkassouppdrag tillsammans med ett antal dokument. De dokument som är mest förekommande är transportdokument och handelsfaktura. Exportörens bank förmedlar dokumenten till köparens bank som sen överlämnar dessa till köparen mot betalning (Document against Payment  D/P, CAD) eller mot accepterande av växel (Documents against acceptance D/A).

Växeln som är ett skuldebrev är i dessa sammanhang dragen på ett visst antal dagar och innebär att säljaren lämnar köparen en kredit. Om säljaren önskar ytterligare säkerhet kan köparens bank garantera växeln genom att teckna ”aval” (avaliserad växel). 

en bild