Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Rättsliga åtgärder och preskriptionstid

Påminnelse- och inkassorutiner

Betalningsfördröjningar är tyvärr vanliga vid försäljning på öppen kredit. Oavsett var orsakerna till dessa fördröjningar ligger, är det av största vikt att ha en fungerande bevakningsrutin samt kravrutiner, som effektivt tvingar köparna att betala i tid. För att lyckas utan att störa kundrelationen bör man känna till lokal praxis i respektive land.

För vidare information kontakta t ex Intrum, tel. 08-616 77 00.  

I de fall krav- och inkassoåtgärd inte leder till resultat kan rättsliga åtgärder vidtas. Normalt sker detta i den domstol där kunden finns, med målet att få en dom med en förpliktelse för kunden att betala. Om kunden inte betalar frivilligt enligt domen kan man under vissa förutsättningar få domen verkställd genom myndighet (i gäldenärens land).

Preskriptionstid

Upphörandet av en rätt till fordran, talan m.m. efter förloppet av viss tid från en viss bestämd händelse, t.ex. ett betalningskrav, brukar benämnas preskriptionstid. Om borgenären försummat att inom preskriptionstiden göra fordran gällande, t.ex. genom att kräva gäldenären, kan fordran följaktligen inte utkrävas.

För mer landspecifik information se Business Swedens Skeppningshandbok.