Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Kreditinformation

Det bästa sättet att begränsa sitt egna risktagande i samband med exportförsäljning och att även undvika onödiga kreditförluster, är att ha rutin för kreditkontroll och att alltid informera sig om vem man gör affärer med.

Innan leverans sker till nya okända kunder bör alltid deras kreditvärdighet liksom deras bakgrund kontrolleras. Dessutom visar erfarenheten att den övervägande delen av alla kreditförluster görs på befintliga kunder. Av denna anledning bör även dessa bevakas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Råd för en effektiv kreditkontroll:

  •  Fastställ en kreditpolicy
  •  Ha säker identifiering av kunderna
  •  Bevaka och uppdatera hela kundstocken årligen
  •  Upprätta en s.k. portföljhantering utifrån kundernas kreditvärdighet, sena      
     betalningar och ev. överskriden limit
  •  Prioritera kundfordringarna och agera snabbt

Tillgänglig kreditinformation varierar kraftigt från land till land. Tyvärr kan informationen vara ålderstigen och graden av tillförlitlighet därmed variera. Ett bra sätt att kontrollera företagen är att kontakta Business Swedens utlandskontor för vidare support.