Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Garantier

En bankgaranti är en förbindelse från uppdragsgivarens bank att betala ett visst belopp till garantins förmånstagare, vid ett krav, om uppdragsgivaren ej fullgör sina åtaganden enligt ett kontrakt dem emellan.

Garanti kan även utfärdas av försäkringsbolag, s.k. försäkringsgarantier. Några av de vanligaste garantityperna är kontraktsgaranti (till köparen), konossementsgaranti (till rederiet), växelaval och betalningsgaranti (till säljaren).

Garantierna skall alltid anpassas till det bakomliggande kontraktet och utformas därför olika från fall till fall. Garantitexten bör tas med som en del av kontraktet för att undvika tvister om garantins utformning efter det att avtalet skrivits under. Kontakta er bankförbindelse för hjälp med utformningen av garantitexten. Det är också viktigt att veta enligt vilken lag garantiåtagandet gäller. Om inget annat anges gäller lagen i garantiutställarens hemland.

För mer detaljerad information om olika garantiformer, betalningsgarantier och kontraktsgarantier se Business Swedens Skeppningshandbok.