Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Utförselrestriktioner

I princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan EU-länderna. Men det finns vissa begränsningar eftersom varje EU-land ha rätt att stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet under vissa särskilda omständigheter.

Den fria rörligheten för varor inom EU gör att i princip alla varor kan föras ut från Sverige till andra EU-länder utan restriktioner. För vissa varor till exempel snus, försvarsmateriel och kvicksilver gäller restriktioner. Läs mer i Skeppningshandboken.

Den som avser att föra ut en vara till andra länder inom EU och är osäker på om tillstånd eller dylikt behövs bör kontakta Business Sweden eller lämplig myndighet.

Observera att många företag även måste ta hänsyn till andra länders, till exempel USA:s, lagstiftning om exportkontroll m.m. Sveriges Exportkontrollförening är ett forum för utbyte av information och erfarenheter på exportkontrollområdet. Läs mer på föreningens webbplats, som bland annat innehåller länkar till exempelvis USA:s lagstiftning på detta område. Se även USA:s regler för re-export.

För att se en förteckning över varor som är underkastade restriktioner vid utförsel till andra länder inom EU se Skeppningshandboken.