Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Mervärdesskatt (moms)

Vid handel med andra EU-länder gäller som huvudregel att man kan sälja utan momsdebitering till en köpare i ett annat EU-land om köparen åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Köparen ska redovisa momsen i mottagarlandet.

Vid försäljning av varor sker från en svensk momspliktig säljare till en momspliktig köpare i ett land inom EU:s mervärdesskatteområde ska moms inte debiteras.

Detta gäller under förutsättning:

  • att varorna fysiskt lämnar Sverige
  • varorna är avsedd för köparens verksamhet
  • att både säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgår i fakturan. 

Skälet till momsfriheten måste också anges i fakturan, till exempel "Intra-EU supply" eller "Reverse charge".

För varor som importeras till Sverige från land utanför EU är befriad från moms vid importen om varan ska levereras till en momspliktig köpare, beskickning etcetera i ett annat EU-land, läs mer på Tullverkets hemsida.

Vid försäljning av nya transportmedel (bilar, motorcyklar, båtar och flygplan) ska moms alltid betalas i det land där transportmedlen ska användas (registreras). Moms ska således inte debiteras även om köparen inte är momsregistrerad.

Vid Distansförsäljning till kunder som inte momsregistrerade till exempel privatpersoner, ska den svenske säljaren vara momsregistrerad i respektive mottagarland om den sammanlagda försäljningen överstiger den så kallade omsättningströskeln. Omsättningströskeln är en beloppsgräns som bestäms av varje enskilt land. Svensk moms ska debiteras om beloppsgränsen inte överskrids. Det gäller dock inte för nya transportmedel och punktskattepliktiga varor.

Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor omfattas alltså inte av omsättningströsklarna. De ska beskattas med moms från första kronan i det land där de ska konsumeras. Om du säljer nya transportmedel till en kund i annat EU-land och varan transporteras dit ska du inte ta ut moms i Sverige. Om köparen saknar momsregistreringsnummer ska du anmäla försäljningen till Skatteverket.

Mervärdesskattedeklaration

Företag ska redovisa momsen i en mervärdesskattedeklaration (SKV 4700).

I deklarationen ska företag bland annat uppge värdet av varuförsäljning till annat EU-land i ruta 35 och ruta 38. Ytterligare detaljer om mervärdeskattedeklarationen finns här och i Skeppningshandboken.

Periodiska sammanställningar

Företag som levererar varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (SKV 5740) över sina leveranser. Den periodiska sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad.

Företag som säljer tjänster momsfritt enligt huvudregeln till momsregistrerade köpare i ett annat EU-land ska rapportera värdet av sådana tjänster i en periodisk sammanställning varje kalenderkvartal. Den som bara ska lämna uppgifter för tjänster får göra det varje kalendermånad. Företag som säljer både varor och ovannämnda tjänster momsfritt till momsregistrerade köpare i ett annat EU-land ska rapportera båda dessa försäljningar i samma periodiska sammanställning varje kalendermånad. 

Ytterligare detaljer om moms vid utförsel av varor till andra EU-länder återfinns på Skatteverkets webbplats och i Skeppningshandboken. Detaljer om försäljning av tjänster till andra EU-länder återfinns här.