Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Dokumentkrav

Vid utförsel av varor och tjänster mellan EU länder gäller som huvudregel att man utfärdar en faktura förutom transportdokument. Även andra dokument kan dock bli aktuella. Däremot behöver man inte lämna en exportdeklaration.

a) Faktura

Bortsett från transportdokument som transportören utfärdar ska i princip endast en faktura utfärdas av den svenske leverantören. Det gäller vid utförsel av varor till länder och områden som tillhör både EU:s tullområde och skatteområde. Eftersom den inte behöver visas upp för någon tullmyndighet kan den skickas direkt till mottagaren. Här kan ni se vilka uppgifter som en faktura inom EU ska innehålla.

För momsregler för handeln med varor inom EU:s mervärdesskatteområde, se under avsnittet i vänsterspalten om Mervärdesskatt. När det gäller handeln med varor med bland annat Åland och Kanarieöarna, som inte tillhör EU:s mervärdesskatteområde, se under Dokumentkrav i avsnittet "Export till länder utanför EU". Ytterligare upplysningar kan även lämnas av skattemyndigheten. Se även Skeppningshandboken, som även innehåller betalningsinformation.

b) Elektroniskt administrativt dokument - För punktskattepliktiga varor 

EU använder det datoriserade system EMCS (Excise Movement and Control System) för förflyttning av vissa punktskattepliktiga varor. Vid förflyttning av punktskattepliktiga varor inom EU ska avsändaren lämna EMCS som är elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skattekontoret i Ludvika. Se även Skeppningshandboken, som även innehåller betalningsinformation.

c) T2L och T2LF - Bevis på att varor har gemenskapsstatus  

Inga dokument behöver lämnas till tullmyndigheterna i Sverige eller andra EU-länder vid utförsel av varor.

Ett T2L och T2LF använder du för att styrka att dina varor har unionsstatus om de tillfälligt lämnar EU. Till exempel om varorna fraktas på ett fartyg som passerar tredjeland visar intygen att varorna inte ska införtullas när de anländer.

För ytterligare detaljer se Skeppningshandboken.

d) Övriga dokument

För vissa andra varor kan krav på dokument förekomma. Det får dock inte medföra någon gränskontroll. Se under Utförselrestriktioner i vänsterspalten. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen här och här.

Ett ursprungsintyg styrker att en vara har ursprungsstatus enligt EU:s avtal om frihandel med vissa länder. Ett sådant intyg utfärdara en leverantör på begäran av köparen. Se vidare "Leverantörsdeklaration" under rubriken "Frihandelsregler" i denna guide.