Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Icke-preferentiellt ursprung

Alla produkter har ett ursprungsland. Ursprungslandet är den ekonomiska nationaliteten av en produkt, det vill säga det land där en väsentlig del av värdet för produkten har tillkommit.

De flesta varor inte är tillverkade inom ett land utan kan bestå av insatsmaterial från flera länder. För att avgöra vilket land som blir ursprungsland finns därför regler för att fastställa ursprunget. Dessa regler avgör vad som blir en produkts icke-preferentiella ursprung. Det icke-preferentiella ursprunget ger inga tullnedsättning enligt frihandelsavtal.

Det preferentiella ursprunget ger förmåner vid frihandel, det gör inte det icke-preferentiella

I frihandelsavtalen finns regler som anger hur stor bearbetning som måste ha skett i EU för att en produkt ska anses vara en ursprungsvara. Det ursprung som finns i frihandelsavtal kallas preferentiellt ursprung. Skillnaden mellan det preferentiella och icke-preferentiella ursprunget är stort och det är viktigt att särskilja de två.

Mottagarlandets regler bestämmer varans icke-preferentiella ursprung

Det icke-preferentiella ursprungslandet är används i handelsstatistik, för märkning av varor och för eventuella strafftullar. Alla produkter har ett icke-preferentiellt ursprung som är ett land. Om en produkt har blivit tillverkad i Sverige är ursprungslandet Sverige och inte EU. För att avgöra en produkts ursprung man först ta reda på till vilket land produkten ska exporteras. Varje land är fritt att ha ett eget regelverk för icke-preferentiellt ursprung. Som exportör måste man därför ta reda på om det finns några särskilda ursprungsregler i det land som produkten ska exporteras till.