Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Allmänna råd om ATA-carneter

  • Carnetinnehavaren ska vid in- och utresa i respektive länder se till att tullen separerar rätt formulär och gör tillräckliga anteckningar på kvarvarande talong. Om detta tas i beaktande vid inresan men inte vid utresan finns inte något bevis för att varorna utförts i vederbörlig ordning. Därför måste carnetinnehavaren om så krävs ta initiativet till att återutförselkupongen (Re-exportation voucher/Volet de réexportation) avskiljs och att notering om utförseln görs på talongen av tulltjänstemann. Om detta inte iakttas kommer krav på betalning av tull för varorna att ställas i efterhand genom handelskammaren som ställt ut carneten. Notering av svenska tullen om återinförseln på de gula talongerna kan i den kommande bevisföringen styrka att varorna har utförts från berörda länder.

  • Carnetinnehavaren bör vid inresa till visst land begära uppgift om den tidsfrist som gäller för återutförsel av varorna. Tidsfristen ska noggrant tas hänsyn till.

  • Carneten är en värdehandling och bör därför förvaras som sådan. Om carneten förloras finns inte något bevis för importlandets tullmyndigheter om vilka varor som förts in och om återutförseln. Det gäller även om en ny carnet utfärdas.

  • Om en carnet förkommer eller förstörs medan varor som finns upptagna i carneten finns i ett land dit de införts mot uppvisande av carneten ska det omedelbart meddelas till handelskammaren som ställt ut carneten. Handelskammaren kan då utfärda en ny carnet.

  • Skulle varorna genom stöld eller på annat sätt gå förlorade i utlandet bör tull- och övriga införselavgifter som kommer att utgå för varorna regleras med importlandets tullmyndigheter före carnetinnehavarens utresa ur landet. Sker inte det kommer avgiften att senare utkrävas genom handelskammaren som ställde ut den.