Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Fördelen är att man kan återimportera varan utan tull och i de flesta fall utan moms, under förutsättning att varan är i oförändrat skick.

När man tillfälligt skickar varor till ett tredje land och varan ska returneras i oförändrat skick behöver man i praktiken inte betala tull och moms för varorna vid returen. Det gäller exempelvis utställnings- och undervisningsmaterial, viss yrkesutrustning, varuprover och specialverktyg för tillverkning av importvaror.

Det är viktigt att man vid returen kan säkerställa identifieringen av varorna vid återimporten, det vill säga att du kan presentera en handling som styrker exporten. Mer information finns på Tullverkets hemsida om returtullfrihet.

ATA-carneter   

ATA-carnet är en internationell tullhandling som man kan använda när man ska exportera en vara temporärt till ett tredje land. Syfte med en ATA-Carnet är att göra tullproceduren enklare. Observera att ATA-carnet inte behövs mellan Sverige och andra EU-länder.

Flertalet europeiska och ett trettiotal länder har antagit den så kallade ATA-konventionen. Konventionen har kommit till för att förenkla tullproceduren vid temporär införsel av vissa varor som tagits upp i passersedlar, ATA-carneter (ATA-admission temporaire/temporary admission) enligt i ATA-konventionen fastställda formulär. Se i länken länder där ATA-carnet gäller.

Tullangivnings- och tulldeklarationsförfarandet blir enklare vid in- och utförsel genom att använda ATA-carnet. Dessutom kan varorna införas temporärt utan att betala tull eller andra avgifter vid importen. Att man inte behöver betala införselseavgifterna beror på att de som utfärdar carneten garanterar att innehavaren av den uppfyller bestämmelserna för Carneten. I Sverige är det handelskamrarna som utfärdar ATA-carneterna.

De länder som anslutit sig till ATA-konventionen förbinder sig att godta ATA-carneter för varor som tas in tillfälligt för:

a) yrkesutrustning

b) varor, avsedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande evenemang

c) varuprover och reklammaterial

d) välfärdsmateriel för sjöfolk

e) vägfordon för privat bruk; gäller även reservdelar som införs för reparation av ett visst förut tillfälligt infört fordon

f) vägfordon för kommersiellt bruk; gäller även reservdelar som införs för reparation av ett visst förut tillfälligt infört fordon

g) emballage

h) pedagogisk materiel

i j) vetenskaplig utrustning

k) enskilt bruk av luftfartyg och nöjesbåtar.

ATA-konventionen kan även godkänna ATA-carneter för transitering.

I Business Swedens Skeppningshandbok finns mer information om de vanligaste användningsområdena för ATA-carneter, formaliteter för ansökan och ifyllande av ATA-carneter samt tullproceduren vid in- och utförsel. Läs även de allmänna råden om ATA-Carnet.

För ytterligare information om ATA-carneter, kontakta även handelskammaren

bearbeta eller reparera en vara vid tillfällig export

Du kan tillfälligt exportera varor för bearbetning eller reparation utanför EU. Det blir då frågan om en passiv förädling. För det krävs ett särskilt tillstånd från Tullverket. Vid passiv förädling kan du återimportera tullfritt eller med nedsatt importtull.

Här kan du läsa om hur man ansöker om tillstånd hos Tullverket gällande passiv förädling och gällande reparation vid passiv förädling.