Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Mervärdesskatt (Moms)

Vid export av varor till länder utanför EU, gäller att ingen moms ska debiteras. Moms betalas däremot i de flesta mottagarländerna. Om det är exportören eller importören som ska betala denna ska tydligt anges i leveransvillkoren.

Moms ska inte debiteras vid export av varor till länder och till områden utanför EU:s mervärdesskatteområde. Detta gäller även om den som debiteras är ett företag i Sverige. Exportören har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt.

Med export menas att varorna levereras till en plats utanför EU:s mervärdesskatteområde. Vidare räknas som export även omsättning inom Sverige av en vara om direkt export av varan till en plats utanför EU:s mervärdesskatteområde ombesörjs av en speditör eller fraktförare, läs mer om det här på Skatteverkets hemsida. På samma sätt behandlas en vara som en utländsk beskattningsbar person köper för sin verksamhet i utlandet om han hämtar varan i EU för direkt export till en plats utanför EU:s mervärdesskatteområde.

Leverans av varor i Sverige till en fysisk person, bosatt utanför EU:s mervärdesskatteområde, räknas också som export.

Läs mer om försäljning till en fysisk person, bosatt utanför EU:s mervärdesskatte område, här och i broshyren "How to recover value added tax on goods bought in Sweden" (SKV 559).

En rad andra fall av varuleveranser betraktas också som export i momssammanhang.

Vid all export ankommer det på säljaren att styrka att en vara levererats utanför EU:s mervärdesskatteområde. Tillräcklig dokumentation av export när säljaren själv transporterar varorna kan exempelvis vara fakturan i kombination med exportföljedokumentet EAD, stämplat av tullmyndighet där varorna lämnat EU:s mervärdesskatteområde eller i kombination med införselhandlingen från det land dit varan förts. Läs mer om styrkandet av exporten i avsnitt 9.8 i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt.

Företag ska redovisa export i ruta 36 i mervärdesskattedeklarationen, se Mervärdesskattedeklaration under "Mervärdesskatt (Moms)" i avsnittet Utförsel till andra EU-länder.

Ytterligare detaljer om moms vid export av varor och försäljning av tjänster till länder utanför EU:s mervärdesskatteområde återfinns på Skatteverkets webbplats samt i Skeppningshandboken.