Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Dokumentkrav

När man exporterar varor och tjänster från EU-länder till tredje land, måste man ta hänsyn till de krav som ställs av svenska myndigheter och krav från importlandet (myndigheterna och/eller importören).

Svenska myndigheters krav vid export   

a) Exportdeklaration

Vid export av varor till länder utanför EU:s tullområde och till områden utanför EU:s skatteområde (exempelvis Åland och Kanarieöarna) ska en exportdeklaration lämnas in till Tullverket. Exportdeklarationen lämnas elektroniskt. Exportdeklarationen lämnas via Tullverkets datasystem EDI eller TID. Möjlighet att lämna exportdeklaration på blankett finns bara som reservrutin om tullmyndighetens system är ur funktion, se här. Exportdeklarationen ska lämnas inom de fastställda tidsfrister som finns här. Det finns ett undantag från krav på exportdeklaration gäller för postförsändelser värda mindre än 2 000 kronor. 

Läs mer om export och exportdeklaration i Tullverkets författningar samt på Tullverkets webbplats här, exempelvis Kapitel 10 i tullordningen.

Vid export till exempelvis Åland och Kanarieöarna ska transporten till bestämmelseorten i de flesta fall ske under förfarandet intern gemenskapstransitering. Åland och Kanarieöarna tillhör EU:s tullområde men inte EU:s skatteområde. Läs mer om transitering här.

För ifyllande av exportdeklaration läs deklarationshandledningarna för export. Som alternativ att summera vissa uppgifter kan ni använda en kommersiell varulista, se mallen här.

Kravet på föranmälan vid export från och import till EU innebär vid export att ett antal uppgifter ska lämnas i exportdeklarationen. Se även Exportdeklaration med uppgifter för föranmälan.

Det är krav på att man ska lämna en föranmälan vid exportdeklarationer. Undantag från föranmälan finns vid export till Norge och Schweiz

b) Export av punktskattepliktiga varor - Elektroniskt administrativt dokument

En avsändare av vissa punktskattepliktiga varor ska lämna uppgifter om förflyttning via EMCS (Excise Movement and Control System) till Skatteverket.

Punktskattepliktiga varor definieras på sid 29-31 i Skatteverkets Handledning för punktskatter 2013. Ytterligare information återfinns i lagen om alkoholskatt SFS 1994:1564, lagen om skatt på energi SFS 1994:1776, lagen om tobaksskatt SFS 1994:1563 samt i Skatteverkets punktskattebroschyrer.  Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skatteverket samt Skattekontoret i Ludvika. Se även Skeppningshandboken.

c) Övriga dokument

Se bland annat avsnittet om Exportrestriktioner för exportlicenser och andra tillstånd. 

Importlandets krav (myndigheternas och/eller importörens)     

a) Faktura och proformafaktura 

Faktura 
För varje exportsändning utfärdas i regel en faktura för varorna. När säljare upprättar fakturan måste de bland annat ta hänsyn till bestämmelser i importlandet. I Business Swedens Skeppningshandboken finns närmare detaljer om dessa föreskrifter. Länder har olika detaljerade krav på fakturans utformning och vilka uppgifter som ska framgå. Det finns dock vissa grundläggande uppgifter som de flesta länder kräver för varornas identifiering, tullbehandling etcetera:

 • säljarens och köparens namn och adresser
 • kollis märken, nummer, antal och slag
 • brutto- och nettovikt
 • varubeskrivning
 • varukvantitet
 • leverans- och betalningsvillkor
 • pris per enhet och totalt för varje varuslag
 • uppgift om varornas ursprungsland

En lämplig mall vid utformningen av en faktura är UN Invoice Layout Key, se även invoicelayoutkey Läs även här och här.

Proformafaktura
Om importören inte har köpt varan krävs en proformafaktura (på engelska proforma invoice). I de flesta länder räcker det att fakturan/proformafakturan innehåller följande:

 • Rubriken Invoice (dvs. Faktura) resp. Proforma Invoice (dvs. Proformafaktura).
 • Datum
 • Säljarens/avsändarens och köparens/ mottagarens namn och adresser.
 • Kollinas märken, nummer, antal, slag och bruttovikt.
 • För varje artikel/produkt: Noggrann varubeskrivning, ursprungsland, nettovikt, annan kvantitet (t.ex. antal), pris/värde per enhet och totalt.
 • Betalningsvillkor (ej i proformafaktura).
 • Leveransvillkor
 • Följande text (endast i proformafaktura): No charge. Value for customs purposes only.
 • Egenhändig namnteckning.

Vilka uppgifter som ska finnas med i en faktura respeptive en proformafaktura framgår i avsnittet för respektive land i Skeppningshandboken. I Skeppningshandboken finner du också information om ev krav på visering eller legalisering.

Mallar:

Mall för Faktura (Invoice)

Mall för proformafaktura


b) Tullfaktura

Tullmyndigheterna i exempelvis Ghana och Malawi, kräver en så kallad tullfaktura ("Customs Invoice" eller "Certified Invoice") som ska skrivas på särskild blankett och behålls av tullmyndigheten. Orsaken till detta är huvudsakligen kravet på särskilda värde- och ursprungsintyg. Berörda länderavsnitt i Skeppningshandboken innehåller detaljer om tullfakturor samt exempel på ifyllda blanketter. Utöver tullfaktura utfärdas även faktura för kommersiella ändamål. Tullfakturan används således nästan uteslutande vid förtullningen av varorna.

c) Ursprungsintyg i frihandeln 

Se under avsnittet om frihandelsregler.

d) Övriga dokument 

I Business Swedens Skeppningshandboken finns vidare information om eventuella övriga dokument som krävs i specifika länder. Se även EU:s Procedures and Formalities. För att få uppgifter här behövs en så kallad varukod (HS-kod eller KN-nr) för varan man ska exportera. Detta nummer kan man få genom att kontakta Tullverkets Tullsvar, tel: 0771 520 520. Upplysningar kan också fås från Business Sweden.