Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Tullar och Dokument

Ska du föra ut varor från Sverige till en annan marknad och vill veta mer om exportdokument, tullar och avgifter? I detta avsnittet får du grundläggande information om vad som gäller när du handlar med länder inom EU eller exporterar till länder utanför EU.

Tredje steget i exportprocessen: Tullar och dokument

Sverige är medlem i EU som är en tullunion. Handeln mellan EU-länderna är fri från tullar och kvantitativa restriktioner. EU har en gemensam yttre handelspolitik gentemot omvärlden. De länder som inte ingår i EU:s tullområde kallas för tredjeland.

Det är viktigt att skilja på begeppen export och utförsel. Export sker när man för ut varor eller tjänster från EU till tredjeland. Utförsel sker när man för ut varor och tjänster från ett EU-land till ett annat.

Det är olika regler gällande dokumentkrav, tullar och avgifter beroende på om man handlar inom EU:s tullområde eller EU och omvärlden. Därför är detta avsnitt uppdelat därefter i länkarna i vänster spalt.

Vi har även en kostnadsfri-online utbildning inom området tullar och tulldokument.

Business Sweden arrangerar flera utbildningar med fokus på dokumenthantering samt tullar och momsfrågor vid export: Exportdokument och Förbered din Export.