Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Transportör vs. speditör

Vid export är det vanligast att exportören anlitar en traditionell transportör eller en speditör. Visserligen finns det möjligheter för en van exportör att i viss utsträckning i egen regi sköta transporten fram till mottagaren men det rör sig då sällan om regelbundna eller avlägsna exportleveranser.

Rent definitionsmässigt skiljer sig transportören från speditören på följande sätt:

Transportören: är den som rent fysiskt utför själva transporten.

Speditören:
är den som med sitt breda kunnande om transporter bl.a. finner olika transportlösningar och i rollen som samlastare sammanför gods från olika kunder till större lastenheter. Speditören med sitt stora kontaktnät fungerar alltså som en transportarkitekt. Enkelt uttryckt kan man säga att en speditör är för frakt vad en resebyrå är för människor.

Under senare år har emellertid gränsdragningen mellan transportör och speditör alltmer kommit att suddas ut. Många speditörer äger idag själva transportmedel och utför transporter under eget s k fraktföraransvar.

Om man är osäker på vilken transportlösning som passar bäst vid en speciell leverans, är det klokt att kontakta en speditör. Med speditören kan man diskutera fram en lösning som med avseende på kostnad, transporttid mm är den för tillfället bästa. Speditörer kan ofta ha olika områden som de är mer eller mindre specialiserade på varför man bör kontakta ett par olika och jämföra deras erbjudanden. Nedan finns länkar till webbplaster där man kan hitta förteckningar över speditörer på olika orter i Sverige:

Medlemmarna i Sveriges Transportindustriförbund återfinns här.

Övriga speditörer/transportörer kan sökas bl.a. på Gula Sidorna eller hos Sveriges Åkeriföretag.

Se även Trafikverkets information om att planera godstransporter och Transportguiden.

Man bör alltid ha en skriftlig offert från transportören/speditören. Vid mer frekventa transporter är det lämpligt att sluta ett mer långsiktigt avtal.

De allmänna avtalsbestämmelserna på transportområdet är NSAB2015 i Norden vilka det ofta hänvisas till i transportavtal. Det förekommer även att avtal hänvisar till en tidigare version, NSAB2000. Man bör som transportköpare känna till om NSAB i någon form ingår i avtalet, och hur det påverkar olika situationer.

Läs mer om NSAB och ladda ner dokumentet från Svenska Transportindustriförbundets hemsida. Se även under avsnittet Transportförsäkring.