Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Transportdokument

Transportdokumentet har två funktioner. Dels är det ett avtal mellan transportköparen och transportören om en transport, dels är det ett kvitto från transportören för mottaget gods.

Traditionellt indelas transportdokumenten i två huvudgrupper: konossement (åtkomsthandling) och fraktsedlar.

Original Konossementet (eng. ORIGINAL Bill of Lading (B/L))

Konosement är det transportdokument som rederiet utfärdar vid sjötransporter. Det unika med konossementet är att rederiet lämnar endast ut godset till innehavaren av minst ett originalkonossement. Normalt utfärdas konossement i tre original och ett antal kopior. På grund av denna värdepappersegenskap hos konossementet har betalningsformer som dokumentinkasso (documents against payment, cash against documents) etablerats. I remburser ses ofta uttrycket ”full set of bills of lading”, vilket innebär att alla tre originalkonossementen skall presenteras i banken.

Konossement finns i två grundversioner: (1) Received for shipment B/L, som visar att rederiet har mottagit godset för att senare sända iväg det och (2) Shipped on board B/L, vilket visar att godset har lastats ombord på namngivet fartyg. I remburser förekommer nästan uteslutande ”Shipped on board B/L". Clean Bill of Lading innebär att det inte finns några anteckningar i konossementet om fel eller brist avseende mottaget gods.

Man brukar även tala om olika typer av B/L som anger omfattningen av transportåtagandet – Port to Port B/L som utfärdas vid varusändningar från avsändningshamnen till destinationshamnen utan omlastning, samt genomgångskonossement – Through B/L som utfärdas då godset skall befordras i två eller flera etapper med omlastning.

För kombinerade transporter har speditörernas världsorganisation FIATA tagit fram FIATA FBL (Multimodal Transport Bill of Lading). De flesta rederier utfärdar sin egen version av Combined Bill of Lading för transporter där mer än ett transportsätt ingår.

Fraktsedlar

Fraktsedlarna har inte konossementets spärrfunktion för utlämnande av gods utan transportören lämnar ut godset till den som står som mottagare (consignee) i fraktsedeln.

Exempel på fraktsedlar är:

  • Sjötransporter - Express Release, Liner Waybill eller Sea Waybill
  • Internationella biltransporter - CMR fraktsedel
  • Internationella järnvägstransporter - CIM fraktsedel
  • Flygtransporter - IATA Air Waybill (AWB)
  • Speditörernas FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt)

Business Sweden arrangerar flera utbildningar i exportregler, bland annat utbildningen Transportkunskap för exportörer och Logistik för icke-logistiker.