Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Några goda råd

 • Välj inte leveransvillkor slentrianmässigt. Se till att beslutsunderlaget är genomtänkt.

 • Passar leveransvillkoret för det planerade trans­portsättet?

 • Är leveransvillkoret anpassat till övriga villkor i affären, t ex betalning och försäkring?

 • Är både säljare och köpare fullt införstådda med innebörden av det valda leveransvillkoret?

 • Välj leveransvillkor ur regelsamlingen Incoterms® 2010. Den har störst internationell spridning.

 • Se till att säljare, inköpare, speditionspersonal m fl på det egna företaget är införstådda med leveransvillkorens betydelse.

 • Leveransvillkoret är en leveransklausul som ska beslutas mellan säljare och köpare. Ofta vill t.ex. speditören lägga sig i vilket villkor som ska användas, men kom ihåg att det är en överenskommelse mellan två parter: säljare och köpare. Däremot bör alla aktörer involverade i transaktionen/leveransen informeras tydligt om vilka villkor som gäller.

 • Välj transportmedel och transportör utifrån företagets aktuella behov - utvärdera kontinuerligt.
 • Tänk på att packa och märka godset väl. Påfrestningarna är större vid en utrikestransport.
 • En transportförsäkring rekommenderas i de allra flesta fall.
 • Förbered dokumenten i god tid före transporten - det blir ofta dyrt om gods stoppas i hamn eller på flygplats!