Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Incoterms® 2010

För att minimera risken att parterna lägger olika innebörd i leveransvillkoret har Internationella Handelskammaren (ICC)sedan 1936 samlat de vanligaste villkoren med tolkningar i regelboken Incoterms.

Syftet med Incoterms är att man ska minska tvister mellan säljare och köpare vid internationell handel. Incoterms anger tydligt när risker och kostnader för godset övergår från säljare till köpare. Dessa övergångar finns beskrivna i Incoterms, med speciella benämningar som alltid gäller. Incoterms är den internationellt sett mest gångbara och accepterade i internationell handel.

Incoterms® 2010  innehåller 11 leveransvillkor med olika nivåer av åtaganden för säljaren och köparen. Från och med 1 januari kommer en ny version, Incoterms® 2020, med vissa ändringar. Vissa av villkoren är avsedda att endast användas vid sjötransport och transport på inre vattenvägar medan övriga villkor kan användas oavsett transportsätt.

Minimivillkoret för säljaren är Ex Works (EXW) säljarens lager/fabrik och maximivillkoret är Delivered Duty Paid (DDP) angiven destinationsort.

Leveransvillkoren i Incoterms® 2010 är indelade i två grupper beroende på transportsätt.

Leveransvillkor som är avsedda att användas oavsett transportsätt:

EXW Ex Works…named place of delivery
FCA Free Carrier…named place of delivery
CPT Carriage Paid to…named place of destination
CIP Carriage and Insurance Paid to…named place of destination
DAT Delivered at Terminal…named terminal at port or place of destination
DAP Delivered at Place…named place of destination
DDP Delivered Duty Paid…named place of destination

Leveransvillkor som är avsedda att användas endast vid sjötransport och transport på inre vattenvägar

FAS Free Alongside Ship…named port of shipment
FOB Free on Board… named port of shipment
CFR Cost and Freight…named port of destination
CIF Cost, Insurance and Freight…named port of destination


Publikationerna Incoterms® 2010  och Incoterms® 2020 med fullständiga texter för de 11 leveransvillkoren kan beställas från svenska ICC, tel 08-440 89 20.

Business Sweden arrangerar flera utbildningar i exportregler, där man bland annat kan få en mer detaljerad genomgång av de olika leveransvillkoren i Incoterms® i utbildningen Leveransvillkor och Utlandsbetalningar.