Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Kumulation av ursprung

Använda material, som har ursprung i EU eller hos den andra parten i det aktuella frihandelsavtalet, kan räknas som ursprungsmaterial i tillverkningen av en produkt inom EU.

I de fall man använder material med ursprung i partnerlandet kallas detta för kumulation. Kumulation kan användas så länge slutprodukten exporteras till partnerlandet.

Material med ursprung inom EU får användas i hur stor utsträckning som helst och för att bevisa att det använda materialet har ursprung inom EU måste en leverantörsdeklaration utfärdas. För att material med ursprung i partnerlandet ska kunna användas i tillverkningen och räknas som material med ursprung inom EU måste alltså produkten exporteras tillbaka till partnerlandet. Det går inte att använda material med ursprung i Sydkorea och tillverka en produkt inom EU och räkna materialet med ursprung i Sydkorea som ursprung inom EU ifall slutprodukten exporteras till Norge. Produkten måste exporteras tillbaka till partnerlandet.

Givetvis finns det undantag och det är regional eller diagonal kumulation. Det finns länder som har frihandelsavtal med EU som tillåter att material med ursprung i andra länder än EU används i tillverkningen av en produkt och räknas som material med ursprung inom EU trots att slutprodukten exporteras till dessa länder. För att det här ska gå att tillämpa måste partnerländer ha frihandelsavtal med varandra och även ha samma ursprungsregler som de ursprungsregler som EU har gentemot båda dessa partnerländer.

EU är part till två större områden av länder som erkänner att material med ursprung hos de andra länderna räknas som material med ursprung i EU. Dessa områden är pan-europeiska som är Norge, Island, Schweiz, EU och Turkiet. Det andra området är pan-Euro-Med som inkluderar tidigare nämnda länder plus Algeriet, Egypten, Färöarna, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Västbanken/Gaza.    

För att ett använt material ska räknas som ett ursprungsmaterial måste man kunna styrka dess ursprung med dokument (leverantörsdeklaration, EUR.1, EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration).

en bild 

Exempel: 
En profilstång tillverkas i Sverige. Den ska exporteras till Schweiz. Profilstången tillverkas genom bearbetning av ett stålämne som har ursprung i Marocko i den mening som avses i EU-Marocko-avtalet. Detta är inte en tillräcklig bearbetning eller behandling. Enligt EU-Schweiz-avtalet får dock marockanskt material räknas som ursprungsmaterial. Genom att kumulera stålämnets ursprung får profilstången ursprung i EU enligt EU-Schweiz-avtalet.

en bild

Reglerna för hur man går tillväga när man kumulerar kan upplevas vara komplicerade. En mer utförlig beskrivning finns i Frihandelsguiden. Business Sweden anordnar även utbildningar i frihandelsregler.