Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Guider om exportregler

en bild
Business Swedens guider innehåller både generell och detaljerad information inom områden som export- och importprocedurer, frihandel, utlandsbetalningar, finansiering, livsmedel och e-handel. Flera av dem är kostnadsfria.

Exportguiden

Som exportör är det många komplexa moment man tvingas passera i den internationella leveranskedjan. Business Swedens Exportguide ger en pedagogisk och lättöverskådlig vägledning i varje exporttekniskt moment, med checklistor samt tips och råd på hur man lättast går tillväga i sina exportförberedelser. (Kostnadsfri, tillgänglig utan registrering)

Livsmedelsguiden

Livsmedelsexport regleras ofta av en mängd lagar och bestämmelser. Här hittar du information om olika länders importreglering, krav på märkning, EU-information och förslag på översättningshjälp. (Kostnadsfri, tillgänglig utan registrering)

Hållbarhetsguiden

Guiden innehåller sex steg till lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär och hur det kan gå till i praktiken. Vi lyfter fram särskilda utmaningar och risker inom de olika områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption samt miljö samt ger tips på förebyggande åtgärder som man bör vidta. (Kostnadsfri, tillgänglig utan registrering)


E-handelsguiden

E-handelsguiden innehåller en kartläggning av relevanta lokala lagar, marknadspraxis och trender på ett 20-tal olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU. Guiden är ett verktyg som syftar till att underlätta för svenska företag när de ska expandera sin onlineförsäljning till andra länder. (Kostnadsfri, tillgänglig vid registrering)

Finansieringsguiden

Oavsett om det gäller export, etablering eller investeringar i utlandet, kan finansieringen vara avgörande för att kunna genomföra affären. Finansieringsguiden informerar dels om alternativa finansieringsupplägg, dels om svenska och internationella finansieringskällor. (Kostnadsfri, tillgänglig vid registrering)


Skeppningshandboken

I Skeppningshandboken finner du dels uppgifter om allmänna exportregler, dels specifik landinformation om bestämmelser för export till cirka 190 länder. Du finner också information om lämpliga betalningsformer, möjlighet till kreditförsäkringar, finansieringsmöjligheter och inkassorutiner i över 60 länder. (Prenumerationstjänst med registrering)

Frihandelsguiden

EU har frihandelsavtal med ett antal länder, och vid export till dessa finns flera förmåner att utnyttja. En sådan förmån är befrielse från tull (helt eller delvis) i importlandet. Business Swedens Frihandelsguide innehåller all den information du behöver för att kunna utnyttja dessa förmåner. (Prenumerationstjänst med registrering)