Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Betalningsutvecklingen i Europa går åt rätt håll enligt Intrums European Payment Report 2018 – men sena betalningar kostar fortfarande likviditet och jobb

Betalningsutvecklingen i Europa går åt rätt håll enligt Intrums European Payment Report 2018. I de flesta länderna har betalningstiderna blivit kortare. När det gäller B2B så är den genomsnittliga betalningstiden nu 34 dagar jämfört med 37 dagar 2017. Det är dock stora skillnader mellan olika länder. Från Lettland och Estland med 18 respektive 19 dagar till Italien och Portugal med 56 respektive 65 dagar.

Långa betalningstider (både avtalade och dröjsmål)  är ett stort problem för många företag och kostar både likviditet och jobb. Enligt 28% av de företag som medverkat i Intrums undersökning hämmar sena respektive uteblivna betalningar företagens tillväxt och 21 % anger att det är ett stort hinder för företagen att nyanställa.

Att få betalt sent kan innebära problem, att inte få betalt alls är förstås än värre. Avskrivna fordringar p.g.a. kundförluster har minskat jämfört med 2017 vilket är positivt. Även här är det stora skillnader mellan länderna. Minst risk att råka ut för kundförluster är i Danmark, Finland, Sverige, Tjeckien och Ungern. Störst risk är i Irland, Serbien, Bulgarien och Rumänien. 

Medan betalningskulturen har förbättrats i de flesta EU-länder de senaste åren har betalningskulturen i Sverige tvärtom försämrats. Därför har ett antal aktörer i svenskt näringsliv nyligen presenterat en kod om 30 dagars betalningstid för svenska mindre och medelstora företag. Parallellt med koden har regeringen tagit fram ett förslag om lagstiftning som ålägger större företag att redovisa sina betalningstider. Nu uppmanas alla stora storföretag att ansluta sig till den här koden.

(Yvonne Brycker)

 

19 Juni 2018