Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Förändrade och förenklade giltighetstider för leverantörsdeklarationer

När den nya tullagstiftningen trädde i kraft förra året förändrades giltighetstiderna för leverantörsdeklarationer för längre tid. I den nya lagstiftningen blev utfärdandedatum styrande för giltighetstiden och det gick inte längre att utfärda en leverantörsdeklaration som omfattade både framtida sändningar och sändningar som redan ägt rum. Den nya lagstiftningen ledde till en ökad administrativ börda för företagen.  

EU-kommissionen har lyssnat på kritiken från företagen och har nu justerat lagstiftningen avseende giltighetstiden. Sedan den 14 juni 2017 går det att utfärda leverantörsdeklarationer som gäller både framåt och bakåt i tiden. Leverantörsdeklarationen får maximalt vara giltig i 24 månader och den får inte sträcka sig längre tillbaka i tiden än ett år. Den nya artikeln lyder:

“Leverantörsdeklaration för längre tid

(Artikel 64.1 i kodexen)

1. När en leverantör regelbundet levererar varusändningar till en exportör eller näringsidkare och samtliga dessa varor väntas ha samma ursprungsstatus, får leverantören lämna en enda deklaration som omfattar flera sändningar av dessa varor (nedan kallad leverantörsdeklaration för längre tid).

2. En leverantörsdeklaration för längre tid ska upprättas för sändningar som avsänds under en viss tidsperiod och ska ange följande tre datum:

a)  Det datum då deklarationen upprättas (utfärdandedatum).

b)  Det datum då perioden börjar (startdatum), vilket inte får infalla mer än 12 månader före eller mer än 6 månader efter utfärdandedatumet.

c)  Det datum då perioden upphör (slutdatum), vilket inte får infalla mer än 24 månader efter startdatumet.

3. Leverantören ska omedelbart informera exportören eller näringsidkaren när leverantörsdeklarationen för längre tid inte är giltig för vissa eller alla sändningar av levererade varor eller varor som ska levereras.”

Formuläret för leverantörsdeklarationen kommer att uppdateras med de nya datumfälten inom kort.

(Anna Folkesson)

16 Juni 2017