Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Handelsfaktura, proformafaktura eller tullfaktura vid export?

Som exportör är det många komplexa moment man tvingas passera i den internationella leveranskedjan, inte minst när det gäller dokument-hanteringen. En stor del av de frågor som vi på Exporttekniska avdelningen på Business Sweden får handlar om vilka dokument man behöver i samband med export. Den här texten innehåller information om olika slags fakturor och när de används vid export.

Handelsfaktura

Handelsfaktura (eng Invoice alt. Commercial Invoice) är detsamma som faktura. Anledningen till att det kallas för handelsfaktura är man vill särskilja det från proformafaktura (se nedan). För varje exportsändning utfärdas i regel en faktura för de sålda varorna.

Vid upprättandet av fakturan måste säljaren bl.a. ta hänsyn till de bestämmelser som gäller i importlandet. Olika länder har mer eller mindre detaljerade krav på fakturans utformning och på de uppgifter som ska lämnas. I Business Swedens Skeppningshandbok finns närmare detaljer om dessa föreskrifter. Som exportör bör man vara noggrann och se till så att alla nödvändiga uppgifter finns med i en faktura och att dessa är korrekta. En faktura ligger till grund för hur mycket tull och andra avgifter/skatter importören ska betala vid import  till ett land. Det finns emellertid en del grundläggande uppgifter, s.k. sedvanliga uppgifter, som de flesta länder kräver för varornas identifiering, tullbehandling etc. Till dessa grundläggande uppgifter hör bl.a: 

- rubriken Faktura/Invoice
- säljarens och köparens namn och adress
- datum då fakturan utfärdades
- kollis märken, nummer, antal och slag 
- brutto- och nettovikt varubeskrivning
- varukvantitet 
- leverans- och betalningsvillkor
- pris per enhet och totalt för varje varuslag
- varornas ursprungsland

Proformafaktura

Proformafaktura (eng. Proforma Invoice) utfärdas för att visa värdet av varor och är inte ett underlag för betalning, den används alltså för leveranser som du inte betalar eller tar betalt för. Exempel på detta är ersättnings- och garantivaror, varuprover, reklamföremål, gåvor, returvaror och reklamtryckalster.

Vad som ska stå på proformafakturan kan variera från land till land med i de flesta länder räcker det att fakturan/proformafakturan innehåller följande: 

- rubriken Proformafaktura/Proforma Invoice
- avsändarens och mottagarens namn och adress
- datum
- kollis märken, nummer, antal, slag och bruttovikt 
- för varje artikel/produkt: noggrann varubeskrivning, ursprungsland, nettovikt, annan kvantitet (t.ex. antal), 
  pris/värde per enhet och totalt
- leveransvillkor 
- följande text: No charge. Value for customs purposes only
egenhändig namnteckning 

Då varona inte säljes eller köpes kan ingen säljare eller köpare förekomma, man anger då istället Consignor/Avsändare och Consignee/Mottagare. Man bör vara nogra med varubeskrivningen och ange orskak till export, exempelvis gåva, varuprov mm. Proformafaktura ska alltid innehålla texten: No charge. Value for customs purpose only. 

Proformafakturor används främst i samband med export av varor men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige. Pro forma är latin och betyder för formens skull.

Tullfaktura

Tullmyndigheterna i vissa länder (exempelvis Gambia, Nigeria, Malawi mf.) kräver en s.k. tullfaktura (eng. Customs Invoice eller Certified Invoice) som ska skrivas ut på särskild blankett. Orsaken till detta är huvudsakligen kravet på särskilda värde- och ursprungsintyg. Tullfakturan används således nästan uteslutande vid förtullningen av varorna. Utöver tullfaktura, som behålls av tullmyndigheterna, utfärdas vanligtvis även handelsfaktura eller proformafaktura. 

Berörda länderavsnitt i Skeppningshandboken innehåller närmare detaljer om dessa speciella fakturor samt prov på ifyllda blanketter.

Länkar till nyttig information och mallar 

Mall för Handelsfaktura och Proformafaktura hittar du i Exportguiden (se avsnittet Blanketter och Formulär). Guiden ger en pedagogisk och lättöverskådlig vägledning i varje exporttekniskt moment, med checklistor samt tips och råd på hur man lättast går tillväga i sina exportförberedelser. Guiden är helt kostnadsfri. Länk till Exportguiden

Vilka uppgifter som skall finnas med i en faktura proformafaktura framgår i avsnittet för respektive land i Skeppningshandboken. Där finner du även information om eventuella krav på visering eller legalisering. I Skeppningshandboken finns vidare information om eventuella dokument som krävs i specifika länder. I guiden finner du dels uppgifter om allmänna exportregler, dels specifik landinformation för export till 193 länder. Priset för en helårsprenumeration är 4 700 kr exklusive moms. Länk till Skeppningshandboken

Information om Faktura/proforma från Tullverket

Business Sweden anordnar regelbundet utbildningar i praktiskt exportarbete och internationell handel, bl.a.om ifyllande och hantering av Exportdokument. Läs mer om Business Swedens olika utbildningar och kurser på vår webbsida.

 

Frågor eller funderingar om export? Kontakta oss! 

Har du frågor eller funderingar om export eller internationell handel är det bara att höra av dig till oss på Business Swedens Exporttekniska avdelning. Vi hjälper varje år hundratals svenska företag genom att svara på frågor, anordna utbildningar i praktiskt exportarbete och uppdaterar handböcker och guider för olika ämnesområden. Exporttekniska avdelningen på Business Sweden består av experter inom områden som tullar och handelsregler, betalnings- och finansieringslösningar, dokumentkrav och mycket mer. Kontakta Exporttekniska avledningen på Business Sweden.

Valon Rama

Tags: Export Exportregler Faktura Handelsfaktura Tullfaktura Proforma Proformafaktura Exportdokument Exportfaktura

14 April 2016