Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Frihandelsavtal mellan EU och Kanada (CETA) kommer sannolikt att tillämpas 2017

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada avslutades i oktober 2014 och sedan dess har texten genomgått juridisk granskning. Granskningen är nu avslutad och avtalet går vidare i godkännandeprocessen där nästa steg är översättning till Kanadas och EU:s officiella språk. Enligt ett gemensamt uttalande från EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Kanadas handelsminister Chrystia Freeland kommer CETA troligtvis att godkännas under året för att kunna tillämpas från 2017. Läs det gemensamma uttalandet här

CETA kommer att leda till att 99% av tullarna, för varor med ursprung i EU eller Kanada, avvecklas. Merparten av varorna - 98% - kommer att bli tullfria den dag avtalet träder ikraft. För vissa jordbruksprodukter kommer tullarna att liberaliseras inom kvoter och enstaka jordbruksprodukter står utanför avtalet på så vis att ingen tullreducering kommer att ske.

Förutom förbättrat tillträde till den kanadensiska marknaden genom minskade tullkostnader får europeiska företag även ökat tillträde till offentlig upphandling på den kanadensiska marknaden. Kanada öppnar möjligheterna för europeiska företag att delta i offentlig upphandling på alla statliga nivåer – federal, provinsiell och kommunal nivå.  CETA tydliggör dessutom vad som gäller för handel med tjänster och vilka eventuella undantag som finns inom olika sektorer i de olika provinserna. Dessutom bäddar CETA för möjligheter till ökat samarbete och förbättrad dialog mellan EU och Kanada avseende bl.a. standarder och tekniska regler.

CETA kommer, enligt EU-kommissionens beräkningar, att bespara europeiska exportörer €470 miljoner per år genom minskade tullkostnader och öka den bilaterala handeln med 20%.

Läs Business Swedens tidigare artikel om CETA.

(Anna Folkesson)

01 Mars 2016