Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Egyptisk åtstramning i importproceduren påverkar svenska företag

Business Swedens Exporttekniska avdelning har mottagit flertal samtal från svenska företag som har utryckt oro över förändringar i egyptens importprocedur. Förändringarna berör främst betalning vid import, utfärdade av ursprungsintyg och utökade legaliseringskrav.

Betalning

På grund av brist på hårdvaluta har Egyptens Centralbank skärpt kraven på hur betalning vid import till Egypten ska ske. Vi tolkar det som att det nu endast är tillåtet med Dokumentinkasso via bank eller att betalning sker mot Remburs.

Med anledning av att betalningsrisken på både egyptiska staten, landets banker och företag har ökat så rekommenderar vi definitivt betalning mot Remburs framför Dokumentinkasso. Rembursen bör vara bekräftad av svensk bank. Enligt Egyptens Centralbank måste alla remburser vara täckta till 100%.

Legaliseringskravet och ursprungintyg

Egypten har formellt haft legaliseringskrav för exportdokument sedan länge men de flesta svenska företag har exporterat till landet utan legaliserade dokument (p.g.a. att ingen har efterfrågat det). Även om läget ännu inte är helt klart finns tecken på att legaliseringskravet kan komma att tillämpas i högre utstreckning. Varucertifikat EUR.1 och EUR-MED ska dock inte behöva legaliseras, läs mer om det här. Kontaktuppgifter till Egyptiska ambassaden hittar du här. Indikationer finns även på att det skulle införas krav på att ursprungsintyg måste upprättas i tillverkningslandet istället för exportlandet, men även detta är ännu oklart.

Observera återigen att det är osäkert om och när dessa regler träder i kraft. Business Sweden arbetar på att fastställa information kring förändringarna i Egypten, tillsammans med Stockholms handelskammare och en rad andra svenska organisationer och myndigheter.

Tills vidare rekommenderar vi svenska företag att kontakta sina egyptiska partners för att säkerställa dokumentkrav vid export till Egypten.

Exporttekniska avdelningen
Business Sweden

 

21 Januari 2016