Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Egypten - restriktioner för transfereringar till utlandet

På grund av brist på hårdvaluta har Egyptens Centralbank infört restriktioner för transfereringar till utlandet. Senast januari 2016 skärptes kraven på hur betalning vid import till Egypten ska ske.

Enligt Egyptens Centralbank får egyptiska företag importera livsmedel, maskiner, reservdelar, kapitalvaror och medicin för ett maximalt värde av 250.000 USD per månad. För andra typer av varor får import ske för ett maximalt värde av 50.000 USD per månad. Avser importen konsumentvaror gäller det maximala värdet av 50.000 USD per månad men dessutom gäller ett maximalt värde av 10.000 USD per dag.

På grund av brist på hårdvaluta har Egyptens Centralbank skärpt kraven hur betalning vid import ska ske. Betalning sker endast mot Dokumentinkasso via bank eller mot Remburs.

Observera att det numera endast är tillåtet med Dokumentinkasso via bank med några få undantag

Dokument får skickas direkt till importören om:

  • importören är en filial till det utländska bolaget
  • importen avser fåglar och levande djur
  • importen avser material och reservdelar till tillverkningsindustrin och sker med flygfrakt

Vi rekommenderar dock betalning mot Remburs, bekräftad av svensk bank. Enligt Egyptens Centralbank måste alla remburser vara täckta (deponerade) till 100%. Undantag:

 

  • Vid import av råvaror som ska användas inom tillverkningsindustrin i Egypten eller vid import av varor som tillför ”added value” i Egypten. Då är det upp till den egyptiska banken att avgöra hur stor del av beloppet som ska vara deponerat. 
  • Följande produkter är också undantagna från depositionskravet även om dessa inte tillför ”added value” i Egypten:  mediciner och medicinsk utrustning, mjölkproduktet till barn, reservdelar till maskiner och IT. Även här är det upp till den egyptiska banken att avgöra hur stor del av beloppet som ska vara deponerat.

Vi har förstått att det är svårt att få remburser öppnande i Egypten f.n. Ett lämpligt betalningssätt kan då vara Dokumentinkasso via bank i kombination med en EKN-garanti.

(Yvonne Brycker)

23 Februari 2016